Utveckla ditt ledarskap tillsammans med oss

Det finns bara en sak som ingen kan ta ifrån dig i chefskapet, du är chef över dig själv som resurs.
Barbro Dahlbom-Hall

Med oss lär du dig HUR

Ledarskap är något som ständigt måste utvecklas. Den ledare som inte jobbar med sin egen utveckling kan inte utveckla andra, om du står still står organisationen still. Med oss utvecklar du ett hållbart och uthålligt ledarskap, en förutsättning för att du och ni ska uppnå era långsiktiga verksamhetsmål.

I våra ledarskapsprogram lägger vi fokus på HUR, eftersom det inte främst är VAD du gör utan HUR du gör som ledare som får människor att vilja och välja att följa dig. Vi tror att du har ett personligt, unikt och enastående sätt, ett eget HUR och med hjälp av vår kunskap och våra processer kan du få det att framträda unikt personligt hos just dig. Med oss lär du dig HUR du hittar ditt eget bästa sätt att leda. Därför har alla våra ledarskapsprogram utgångspunkten i och också rubriken ”Mitt bästa sätt att…”. Efter våra program ska du kunna leda med känsla och intuition, inte bara mekaniskt kunna utföra något du tagit till dig endast på det intellektuella planet. Att leda med känsla och intuition är hållbart och uthålligt då det kommer inifrån dig själv.

Våra utbildningar och program

Mitt bästa sätt

ATT LEDA SOM KVINNA

Ett ledarskapsprogram för dig som erfaren chef och kvinna (uppvuxen som flicka). Du vill ta dig till en högre nivå, få ökad genomslagskraft och är beredd att fördjupa dig i att hitta ditt eget bästa sätt att leda. Detta är ett nio månaders program som tillför ny kraft och energi i ditt ledarskap. Innehållet och upplägget utgår från den kunskap och erfarenhet som ledarskapsikonen Barbro Dahlbom-Hall utvecklade under flera decenniers arbete med ledarskap. Programmet är helt unikt i sitt slag.

”En av mina doktorander sa: Efter att du gick programmet så har du förändrats – det är som en makeover – doktorerna lyssnar på ett annat sätt för att du utstrålar någon sorts ny självkänsla.”

Elisabet Londos, Professor & Överläkare, Region Skåne

Mitt bästa sätt

ATT LEDA SOM MAN

Ett ledarskapsprogram för dig som är erfaren chef och man (uppvuxen som grabb). Du vill ta ditt ledarskap till en högre nivå och är beredd att fördjupa dig i att hitta ditt eget bästa sätt att leda. Detta är ett nio månaders program som tillför ny kraft och energi i ditt ledarskap. Innehållet och upplägget utgår från den kunskap och erfarenhet som ledarskapsikonen Barbro Dahlbom-Hall utvecklade under flera decenniers arbete med ledarskap. Programmet är helt unikt i sitt slag.

“Det här programmet gav mig ovärderliga insikter och verktyg. Jag kände att jag blev en bättre chef och det tror jag också att mina medarbetare kände.” 
Martin Ahlquist, Redaktionell chef digitala prenumerationer och Stf Ansvarig utgivare på SvD

Mitt bästa sätt

ATT VARA KVINNA ÖVER MITT (YRKES)LIV

En digital samtalsserie som inspirerats av ledarskapsikonen Barbro Dahlbom-Halls nyutkomna bok ”Att vara kvinna över sitt liv – 10 budord för dig som vill framåt”. I tre samtal får du under ledning av erfarna och genusmedvetna ledarutvecklare möjligheten att möta andra för att utvecklas själv. Syftet med samtalsserien är ge förutsättningar, kunskaper och insikter som hjälper dig att hållbart och verkningsfullt leda dig själv och andra.

“Er samtalsserie är så givande. Det är något med klimatet i mötet som gör det så rogivande och tillåtande. Hela kvällen igår och dagen idag har jag känt mig så glad och pånyttfödd efter gårdagens sammankomst. Tack för att just ni två gör detta möjligt! Ni är fantastiska!”
Caroline Pernitz, Deltagare i samtalsserien hösten 2020

Mitt bästa sätt att leda

VANDRING OCH REFLEKTION

En utvecklande vandring för dig som leder, längtar ut och vill framåt. Grupper som regelbundet reflekterar tillsammans ökar sin effektivitet. Dessutom har chefer som regelbundet reflekterar större möjlighet att utöva ledarskap. När vi tar oss tiden att stanna upp en stund, få perspektiv på det vi gör och hinna med de goda samtalen ger det energi på både det personliga planet och på grupplanet. Syftet med dagen är att du ska utvecklas och ta ett steg framåt som chef och ledare. Under vandringen kommer vi att stanna upp flera gånger för övningar, samtal och gemensam reflektion.

Mitt bästa sätt att leda

TILLSAMMANS

Utveckla och fördjupa lärandet ytterligare inom att se ledarskap som en relation och ATT LEDA SOM KVINNA & MAN. Här får du en möjlighet att vidareutveckla din relationskompetens och vara en del av skapandeprocessen av vårt nya ledarutvecklingsprogram. 
Målsättningen med programmet är att fördjupa medvetenheten och kunskapen om vad det innebär att vara i en ledande roll som kvinna respektive man samt att få träning på konkreta verktyg som kan underlätta för dig att framgångsrikt leda tillsammans.

Mitt bästa sätt

ATT LEDA SOM KVINNA

ett ytterligare steg

Ett ledarskapsprogram för dig som vill utveckla och fördjupa ditt livslånga lärande genom att ta ett ytterligare steg utifrån grunderna i programmet Mitt bästa sätt ATT LEDA SOM KVINNA. Målsättningen med dagarna är att fördjupa medvetenheten och kunskapen om vad det innebär att vara i en ledande roll som kvinna samt att du ska få träning på konkreta verktyg som kan underlätta för dig att framgångsrikt leda och chefa både dig själv och andra samt du ska kunna använda din makt, behålla din makt samt hantera motmakten för att nå framgång i ditt uppdrag.

Mitt bästa sätt

ATT LEDA I KONFLIKT

En webbaserad heldags fördjupning för dig som vill vidareutveckla ditt ledarskap och dina insikter kring dig själv och andra i konflikt samt vad en produktiv oenighet kan innebära. Dagen bygger vidare på ledarskapsprogrammen ”Mitt bästa sätt att leda som Kvinna/Man” och utvecklar din förmåga att förutse, förbygga och hantera konflikter. Programmet utgår från Dr Elias Porters forskning och hans dialogverktyg för att bygga framgångsrika relationer samt Susan Wheelans teorier om gruppers utveckling.

“Jag känner mig trygg och utrustad på ett helt annat sätt än tidigare! Som vanligt ledde Anna Kowalska Lindberg och Catarina Dehlin processerna med visdom, värme och stark professionell grund.”
Siri Maria Midré, Ledarutvecklare på Solid Utvikling

Mitt bästa sätt

ATT LEDA I FÖRÄNDRING

Ett ledarskapsprogram som anpassas efter nära dialog med uppdragsgivaren. Programmet riktar sig mot alla som i sina roller leder förändring och utveckling i en samordnande roll, en projektledarroll eller en chefsroll. Exempel på ämnen som berörs kan vara förändringsprocesser, förändringsledning, teamutveckling och presentationsteknik. Programmet har utvecklats av Anna Kowalska Lindberg och Helena Lindquist och är ett öppet program som ges på begäran. Kontakta oss vid intresse.

Mitt bästa sätt

ATT LEDA MED MAKT

Ett ledarskapsprogram för dig som för dig som ytterligare vill öka ditt inflytande i din yrkesroll och dina möjligheter att påverka och leda i den riktning du själv önskar. Programmet är nyutvecklat och bygger på en modern syn på vad som är effektivt när det gäller att skaffa sig och utöva makt på ett sätt som ger reell påverkanskraft och får människor i din omgivning att vilja följa dig. Målet med programmet är att du ska få kunskaper och insikter om hur makt fungerar och vi kommer även att ge dig ett par praktiska verktyg för att kunna öka ditt inflytande. Programmet riktar sig till dig som redan har erfarenheter från ledarskap och arbetsliv och leds av Anna Kowalska Lindberg och Patrik Kruse.