Mitt bästa sätt ATT LEDA SOM KVINNA ett ytterligare steg är ett ledarskapsprogram för dig som vill utveckla och fördjupa ditt livslånga lärande genom att ta ett ytterligare steg utifrån grunderna i programmet Mitt bästa sätt ATT LEDA SOM KVINNA. 

Syfte & mål

Syftet med programmet är att utveckla och fördjupa ditt livslånga lärande i den process som startades i och med programmet MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM KVINNA. Målsättningen med dagarna är att fördjupa medvetenheten och kunskapen om vad det innebär att vara i en ledande roll som kvinna samt att du ska få träning på konkreta verktyg som kan underlätta för dig att framgångsrikt leda och chefa både dig själv och andra samt du ska kunna använda din makt, behålla din makt samt hantera motmakten för att nå framgång i ditt uppdrag.

Upplägg & genomförande
Programmets upplägg är upplevelsebaserat dvs en blandning av teori, diskussioner och arbete i grupp samt tid för egna reflektioner och eget arbete. Gruppen är samlad i två dygn där fokus ligger på din utveckling som ledare genom spegling i och med hjälp av andra kvinnor. Utvecklingen sker med fokus på dig som människa, din personlighet, din genusprägling samt utifrån dina individuella drivkrafter och relationella styrkor.

Målgrupp
Programmet vänder sig till dig som gått MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM KVINNA. Vi
jobbar i en grupp med min 8 och max 12 deltagare.

Programledning
Programmet leds av Anna Kowalska Lindberg i samarbete med Catarina Dehlin.

Pris
12 000 kronor (exkl. moms). Förskottsbetalning mot faktura. Kostnad för
helpension tillkommer.

Startdatum:
Mars 2024

Plats:

Stockholm, Bromma, Åkeshofs slott

Ur innehållet

Att gå till handling – att aktivt välja styrkor för att vara framgångsrik i relationer.

Att vara risktagande i relationer.

Att samtala och lyssna kvinnor och män emellan.

Att ta makt, behålla makt och hantera motmakt.

Att ännu mer framgångsrikt leda sig själv för att kunna leda andra.

Att använda feedback som verktyg för utveckling.

Att få syn på ’allergier’ i andras beteenden och hur vi kan hantera dessa.

Att coacha istället för att ge råd.

Att sakta ner för att hålla uppe tempot.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

För att följa med i allt vi gör på Anima, prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev.

© 2020. Anima Ledarskap AB
Org.nr. 559231-3885

Kontakt

info@anima.se
+46 (0)70 406 88 90 

Adress

Duvkullavägen 14A
172 37 Sundbyberg