Vilka är vi?

Anna Kowalska Lindberg

Anna Kowalska Lindberg är ägare och VD till företaget och har sedan 2015 vidareutvecklat och varit ansvarig programledare för ledarskapsprogrammen MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM KVINNA/MAN. Anna har lång erfarenhet från ledande positioner och ledningsgruppsarbete inom såväl privat som offentlig sektor samt internationellt arbete och internationella organisationer. Som civilingenjör och forskarutbildad har Anna huvudsakligen arbetat inom teknikområdet. Idag anlitas Anna oftast för uppdrag kopplat till den affärsmässiga aspekten av ledarskap och organisationsutveckling samt genusmedvetet och inkluderande ledarskap. Anna arbetar också i styrelser och som rådgivare i framförallt ägarledda bolag.

Jenny Boberg

Jenny Boberg är affärsutvecklare och strategisk kommunikatör med fokus på community, varumärken, tillväxt och entreprenörskap. Efter studier på Handelshögskolan i Stockholm, tio år i entreprenörsvärlden i ledande befattningar och en yogalärarutbildning startade hon eget för att hjälpa bolag som arbetar med ledarskap, entreprenörskap, nätverk och kultur.

Utöver den tid som Jenny arbetar med Anima är hon verksam som föreläsare, konsult och styrelseledamot. Hon driver även sitt egna bolag Kvinnoteket, en plattform som verkar för att stärka kvinnor i alla faser av livet.

Vi jobbar tillsammans med

Max Berggren

Barbro Dahlbom-Hall

Catarina Dehlin 

Helena Lindquist

Patrik Kruse

Iwona Kuraszko Bolöv

Clas Lundhagen

Mats Söderlund

Siri Maria Midré

Angeli Sjöström Hederberg