Vilka är vi?

Anna Kowalska Lindberg

Anna Kowalska Lindberg är ägare och VD till företaget och har sedan 2015 vidareutvecklat och varit ansvarig programledare för ledarskapsprogrammen MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM KVINNA/MAN. Anna har lång erfarenhet från ledande positioner och ledningsgruppsarbete inom såväl privat som offentlig sektor samt internationellt arbete och internationella organisationer. Som civilingenjör och forskarutbildad har Anna huvudsakligen arbetat inom teknikområdet. Idag anlitas Anna oftast för uppdrag kopplat till den affärsmässiga aspekten av ledarskap och organisationsutveckling samt genusmedvetet och inkluderande ledarskap. Anna arbetar också i styrelser och som rådgivare i framförallt ägarledda bolag.

Vi jobbar tillsammans med

Max Berggren

Jenny Boberg

Barbro Dahlbom-Hall

Catarina Dehlin 

Helena Lindquist

Patrik Kruse

Iwona Kuraszko Bolöv

Angeli Sjöström Hederberg

Clas Lundhagen

Mats Söderlund

Siri Maria Midré