Vilka är vi?

Anna Kowalska Lindberg

Anna Kowalska Lindberg är ägare och VD till företaget och har sedan 2015 vidareutvecklat och varit ansvarig programledare för ledarskapsprogrammen MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM KVINNA/MAN. Anna har lång erfarenhet från ledande positioner och ledningsgruppsarbete inom såväl privat som offentlig sektor samt internationellt arbete och internationella organisationer. Som civilingenjör och forskarutbildad har Anna huvudsakligen arbetat inom teknikområdet. Idag anlitas Anna oftast för uppdrag kopplat till den affärsmässiga aspekten av ledarskap och organisationsutveckling samt genusmedvetet och inkluderande ledarskap. Anna arbetar också i styrelser och som rådgivare i framförallt ägarledda bolag.

Alva Efraimsson

Alva Efraimsson är student vid Uppsala universitet där hon läser femte året på civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle med inriktning informationsteknologi. Vid sidan av sina studier arbetar Alva som Business Advisor på Anima, med blandade uppgifter inom marknadsföring, administration och rådgivning. Alva har ett särskilt intresse för hur tekniska lösningar kombineras med organisatoriska och sociala sammanhang och har därför valt att kombinera sina tekniska studier med kurser i diversity management och projektledning.

Vi jobbar tillsammans med

Max Berggren

Barbro Dahlbom-Hall

Catarina Dehlin 

Magnus Edgren

Patrik Kruse

Iwona Kuraszko Bolöv

Helena Lindquist

Angeli Sjöström Hederberg

Mats Söderlund