Hitta ditt eget bästa sätt att leda

Med oss når du dina långsiktiga mål.

Utveckling av ditt ledarskap

Genom våra ledarskapsprogram hittar du ditt eget bästa sätt att leda, det sätt som får människor att vilja och välja att följa dig.

Utveckling av din organisation

Vi skapar och leder långsiktiga utvecklingsprogram för att stärka din organisation i syfte att nå era långsiktiga mål.

Ledarskap och organisationer är något som ständigt behöver utvecklas. Och du som ledare behöver näring och påfyllning för att kunna leda dig själv och utveckla andra. Under ledning av oss utvecklar du ditt eget bästa sätt att leda, du blir hållbar och uthållig både för dig själv och för din organisation. Det är en förutsättning för att du och ni ska nå era långsiktiga verksamhetsmål.

Affärsutveckling

Ledarutveckling

Inspiration

Aktuellt

Mitt bästa sätt ATT LEDA TILLSAMMANS

Den 5 – 6 maj 2022 genomförde Anna Kowalska Lindberg tillsammans med Magnus Edgren den första omgången av programmet Mitt bästa sätt att leda TILLSAMMANS. En efterfrågad fortsättning och ett nytt program – ett möte och ett fördjupat samtal mellan kvinnor och män som en påbyggnad och fortsättning på Mitt bästa sätt att leda som kvinna/man-programmen. Målsättningen med programmet är att fördjupa medvetenheten och kunskapen om vad det innebär att vara i en ledande roll som kvinna respektive man samt att få träning på konkreta verktyg som kan underlätta för dig att framgångsrikt leda tillsammans. Höstens omgång sker den 10 – 11 november 2022, anmäl gärna ditt intresse redan idag! 

Mitt bästa sätt ATT LEDA SOM KVINNA 

Vårens omgång av programmet Mitt bästa sätt ATT LEDA SOM KVINNA genomfördes i år den 22 – 29 April på Ystad Saltsjöbad. Programmet genomfördes av Anna Kowalska Lindberg och Catarina Dehlin med syfte att ge förutsättningar, kunskaper och insikter som bidrar till att deltagarna ökar insikterna kring sig själva och fördjupar sitt ledarskap.

Är du kvinna i ledande position som vill få nya insikter och därmed ny kraft och energi i förmågan att leda? Anmäl ditt intresse till höstens omgång, med datum 5 – 7 oktober 2022!

HUR – vår filosofi i ett ord och tre punkter

Homo Spaiens

Ledarskap utgår från dig som människa, som Homo Sapiens, vem du själv är och vill vara. Vi är övertygade om att du har ett personligt, unikt och enastående sätt, ett eget HUR, och att vår roll ska vara att hjälpa till att få det att framträda för att det är just det som ger dig genomslagskraft.

Utveckling

Ledarskap kräver Utveckling. Ledarskap kan inte förvärvas genom ’utbildning’ utan det behöver utvecklas i dig som individ. Du behöver dessutom kontinuerligt jobba med din egen utveckling för att kunna utveckla andra. Om du står still står dina medarbetare och verksamheten still.

Relation

Ledarskap är en Relation, inte en position eller en transaktion. Oftast leder du och andra följer. Men ibland behöver dina medarbetare leda dig och du följa dem. Ett återkommande byte av roller. Att du väljer och vill leda är avgörande för att du och relationen, det vill säga ledarskapet, ska utvecklas.

Vad säger kunderna?

”En av mina doktorander sa: Efter att du gick programmet så har du förändrats – det är som en makeover – doktorerna lyssnar på ett annat sätt för att du utstrålar någon sorts ny självkänsla.”

Elisabet Londos, Professor & Överläkare, Region Skåne

“Det här programmet (Mitt bästa sätt att leda som man) gav mig ovärderliga insikter och verktyg. Jag kände att jag blev en bättre chef och det tror jag också att mina medarbetare kände.”

Martin Ahlquist, Redaktionell chef digitala prenumerationer och Stf Ansvarig utgivare på SvD

“Er samtalsserie är så givande. Det är något med klimatet i mötet som gör det så rogivande och tillåtande. Hela kvällen igår och dagen idag har jag känt mig så glad och pånyttfödd efter gårdagens sammankomst. Tack för att just ni två gör detta möjligt! Ni är fantastiska!”

Caroline Pernitz, Deltagare i samtalsserien hösten 2020

“Med stor lyhördhet för våra önskemål och genom att skapa en känsla av “att vi gör det tillsammans” utvecklade och genomförde Anna Kowalska Lindberg ett otroligt uppskattat och utvecklande ledarskapsprogram för alla chefer på Briab.”

Björn Hedskog, tidigare COO och People & Culture Manager Briab