Hitta ditt eget bästa sätt att leda

Med oss når du dina långsiktiga mål.

Utveckling av ditt ledarskap

Genom våra ledarskapsprogram hittar du ditt eget bästa sätt att leda, det sätt som får människor att vilja och välja att följa dig.

Utveckling av din organisation

Vi skapar och leder långsiktiga utvecklingsprogram för att stärka din organisation i syfte att nå era långsiktiga mål.

Ledarskap och organisationer är något som ständigt behöver utvecklas. Och du som ledare behöver näring och påfyllning för att kunna leda dig själv och utveckla andra. Under ledning av oss utvecklar du ditt eget bästa sätt att leda, du blir hållbar och uthållig både för dig själv och för din organisation. Det är en förutsättning för att du och ni ska nå era långsiktiga verksamhetsmål.

Affärsutveckling

Ledarutveckling

Inspiration

Aktuellt

Anna Kowalska Lindbergs senaste blogg: Dina känslor är din

bästa vän, vägledare och rådgivare

De ord vi människor använder för att berätta vad som händer inom oss påverkar hur vi uppfattar olika situationer och vilka beteenden som följer som ett resultat av dessa. Genom att förädla vår förmåga att beskriva våra känslor, förbättrar vi vår möjlighet att leda både oss själva och andra. När du går ut i skogen, ser du endast “träd” och “fåglar”, eller ser du också björkar, aspar, tallar, gråsparvar och koltrastar? . . .

Mitt bästa sätt ATT LEDA SOM KVINNA 

Modul ett av ledarskapsprogrammet Mitt bästa sätt ATT LEDA SOM KVINNA genomfördes 4:e till 7:e oktober på Högberga Gård! Programmet genomfördes av Anna Kowalska Lindberg och Angeli Sjöström Hederberg med syftet att ge deltagarna förutsättningar och kunskaper som bidrar till att öka insikterna kring sig själva och fördjupa sitt ledarskap.

Är du kvinna i ledande position som vill få nya insikter och därmed ny kraft och energi i förmågan att leda? Anmäl ditt intresse till vårens omgång, med datum 21 – 28 april 2023!

HUR – vår filosofi i ett ord och tre punkter

Homo Sapiens

Ledarskap utgår från dig som människa, som Homo Sapiens, vem du själv är och vill vara. Vi är övertygade om att du har ett personligt, unikt och enastående sätt, ett eget HUR, och att vår roll ska vara att hjälpa till att få det att framträda för att det är just det som ger dig genomslagskraft.

Utveckling

Ledarskap kräver Utveckling. Ledarskap kan inte förvärvas genom ’utbildning’ utan det behöver utvecklas i dig som individ. Du behöver dessutom kontinuerligt jobba med din egen utveckling för att kunna utveckla andra. Om du står still står dina medarbetare och verksamheten still.

Relation

Ledarskap är en Relation, inte en position eller en transaktion. Oftast leder du och andra följer. Men ibland behöver dina medarbetare leda dig och du följa dem. Ett återkommande byte av roller. Att du väljer och vill leda är avgörande för att du och relationen, det vill säga ledarskapet, ska utvecklas.

Vad säger kunderna?

”En av mina doktorander sa: Efter att du gick programmet så har du förändrats – det är som en makeover – doktorerna lyssnar på ett annat sätt för att du utstrålar någon sorts ny självkänsla.”

Elisabet Londos, Professor & Överläkare, Region Skåne

“Det här programmet (Mitt bästa sätt att leda som man) gav mig ovärderliga insikter och verktyg. Jag kände att jag blev en bättre chef och det tror jag också att mina medarbetare kände.”

Martin Ahlquist, Redaktionell chef digitala prenumerationer och Stf Ansvarig utgivare på SvD

“Er samtalsserie är så givande. Det är något med klimatet i mötet som gör det så rogivande och tillåtande. Hela kvällen igår och dagen idag har jag känt mig så glad och pånyttfödd efter gårdagens sammankomst. Tack för att just ni två gör detta möjligt! Ni är fantastiska!”

Caroline Pernitz, Deltagare i samtalsserien hösten 2020

“Med stor lyhördhet för våra önskemål och genom att skapa en känsla av “att vi gör det tillsammans” utvecklade och genomförde Anna Kowalska Lindberg ett otroligt uppskattat och utvecklande ledarskapsprogram för alla chefer på Briab.”

Björn Hedskog, tidigare COO och People & Culture Manager Briab

Kvinnor tror inte att de kan bli chefer och det är helt i sin ordning. 🤷‍♀️

Flera undersökningar visar att kvinnor har mindre möjlighet att göra chefskarriär. Den senaste påminnelsen om detta är Allbrightrapporten 2022 ”Noll Nya Chefskvinnor” och en SNS-analys av kvinnors ledarskapsvilja och hur den påverkas av gruppens könssammansättning. 

Det är sedan länge konstaterat att kvinnor utgör en stor outnyttjad kompetens som företag inte tar vara på – men så behöver det inte vara. En av anledningarna till att det ser ut som det gör är den så kallade ”möjlighetsstrukturen”. Hur möjlighetsstrukturen ser ut påverkar våra förväntningar och våra möjligheter. I mansdominerade miljöer och där det finns mest män på toppen, där påverkas kvinnors förväntan negativt vad gäller befordran, chefskarriär och ledarskap. Kvinnor tror helt enkelt inte att de kan bli chefer i en sådan struktur och det är helt i sin ”ordning”.

Läs mer om möjlighetsstrukturer och varför kvinnor inte tror att de kan bli chefer på vår hemsida, länk i bion!
Anima har flyttat in på nytt kontor!  Numera hittar ni oss i ett ljust rum på Luntmakargatan - här med Magnus Edgren i samtal om vår kommande AW för män som vill hitta sitt bästa sätt att leda. 

Välkommen förbi på en ☕️!

#ledarskap #personligutveckling #ledarskapsutveckling #chef #tillsammans #ledare #dittbästasätt
Har du fastnat i träsket av ledarskapslitteratur? Låt oss hjälpa dig ur! 

Visst är det härligt att kunna slänga sig med citat från de senaste forskningen eller trenderna inom ledarskap. Men om du vill utvecklas så måste du beröras. Det måste bli känslomässigt. Något måste hända i dig, i din kropp. Och därför bör du läsa romaner istället för en ledarskapsböcker. 📚

Ut ur romanernas värld föds du på nytt - du är minst en erfarenhet rikare - och dina eventuella insikter går rakt in i kroppen. Du har känt och tänkt med romanfigurerna - satt dig in i deras liv - och det har fått dig att bli ännu lite mer människa. Och det är det ledarskap handlar om. 

Läs mer i om detta i på vår hemsida. Länk i bio! 

#ledarskap #ledarskapsutveckling #självledarskap #kultur #utveckling #chef #dittbästasätt
I podden @fannysforebilder bjuder Fanny Widman in till samtal om jämställdhet. Det hela började med att hon som ung kvinna i arbetslivet snabbt insåg att hon bemöttes annorlunda än sina manliga kollegor - något som hon snart förstod drabbar alla kvinnor i karriären. Sedan dess har hennes intervjuer och poddsamtal inspirerat och uppmuntrat Sveriges näringsliv att lyssna till varandras historier, reflektera över sina beteenden samt att sätta sig in i andras situationer. Vi behöver alla bli mer medvetna och bredda våra perspektiv för att förändra världen. 🔥
 
Under förra veckan träffade vår VD, Anna Kowalska Linberg, Fanny för ett samtal om makt och hur Anima arbetar för ett inkluderande och genusmedvetet ledarskap. Avsnittet hittas snart där poddar finns! 

Tack för ditt otroligt viktiga arbete Fanny! 🙌
Av oss kommer du aldrig få en manual, ett manus eller förslag på olika sätt att vara. Vi pratar inte om olika ledarroller att axla, så som ”den starka ledaren” eller ”den visionära ledaren” mm. Det är inte meningen att vi ska vara någon annan än oss själva. 

Våra program erbjuder dig en förvandling. För oss betyder det att du - tillsammans med oss och övriga deltagare - hittar tillbaka till dig själv. Hittar ditt bästa sätt att vara, att leda och agera. Det handlar om att hitta din genomslagskraft, ditt sätt att vara en förebild för dig och andra.

Förvandlingen märks när du kommer tillbaka. 

Slutet av återkopplingen (👆), som en av våra tidigare deltagare fick från en kollega efter Mitt Bästa Sätt Att Leda som Kvinna, löd: 

”Doktorerna lyssnar på ett anat sätt, för att du utstrålar en ny sorts självkänsla” ✨🙏

#ledarskap #ledarskapsutveckling #ledare #utveckling #dittbästasätt #personligutveckling #självledarskap
”Verkligen en ögonöppnare”. ”Synnerligen välinvesterad tid”. ”Emotionellt.” ”Varit här som människa.” ”Tankeställare." 

Många talande utcheckningar från deltagarna i våra senaste uppdrag! Tack till er som vi fått möta de den senaste tiden. 👏

Under hösten arbetar vi med företagen Venn Consulting och Advania Sweden med det första och helt avgörande steget mot att på riktigt leda jämställt, jämlikt, inkluderande och tillsammans: En ”Ögonöppnare” är ett första steg där vi, i könsspecifika grupper:

🔸 Utgår ifrån att ledarskap är en relation (inte en transaktion)

🔸 Utgår ifrån att du i dina egna ögon måste tycka att du är väl värd att följas

🔸 Tillåter oss att veta att vi inte vet (hur mycket vårt Jag och därmed vårt #ledarskap påverkas av vårt kön)

🔸 Sätter ord på och samtalar om de omedvetna och olika förväntningarna vi har på kvinnor och män (fortfarande)

🔸 Fördjupar oss i att hitta och använda vårt eget bästa sätt att leda och utveckla tillsammans

Uppdragen och Ögonöppnarna leds av  Anna Kowalska Lindberg och Max Berggren ! 

#tillsammans #ledarskap #ledarskapsutveckling #personligutveckling #jämställdhet
Anima/Animus är det latinska ordet för själ, i betydelsen av den inre kraft som besjälar oss (inte den metafysiska aspekten av en själ som kan övergå till en annan värld). 

Carl Jung beskrev "Anima" som den omedvetna feminina sidan av en man, och "Animus" som den omedvetna maskulina sidan av en kvinna. Några av de typiska egenskaperna hos den integrerade Anima hos män skulle vara:

🔸Att känna empati.
🔸Att kunna göra bedömningar bortom ren rationalitet.
🔸 Att ha tillgång till sina känslor.

Om man tittar på världen under 2000-talet är det uppenbart att världen behöver mer Anima eller uttryckt med andra ord: mer ”kvinnligt" ledarskap och fler "kvinnliga" aspekter av ledarskap. 

Håller du med? 🙏

#ledarskap #ledarutveckling #chef #personligutveckling #anima #animus
Många är ni som har efterfrågat en uppföljning till Mitt bästa sätt att leda som kvinna och det är med stor glädje som vi kan meddela att Steg 4 är här! 🔥

Varmt välkommen att vidareutveckla och fördjupa ditt lärande i den process som startades i och med ditt deltagande i programmet.
 
Under två dagar på Åkeshofs Slott bjuder vi in dig till att ta ytterligare steg i att ta makten över ditt yrkesliv och och din utveckling som ledare för att få ännu mer genomslagskraft. Upplägget känner du igen från steg I och III: en blandning av teori, samtal och arbete i grupp samt tid för egna reflektioner och eget arbete.

Anmäl dig till det öppna tillfället den 12-13 januari eller hör av dig till oss för att undersöka möjligheten att gå tillsammans med din tidigare grupp från Mitt bästa sätt att leda som kvinna! 

Länk till mer information och anmälan hittar du i vår bio! 🙋‍♀️
Du kan inte gå in i ett ledarskap utan att drabbas av motgång på något plan. Det enda sättet att undvika det är genom att vara passiv. Men att leda innebär att vara aktiv i att driva utveckling i en riktning.

Vill du göra ditt lilla bidrag till att utveckla världen krävs att du testar gränser. Och därför kommer du att möta både motstånd och kritik. Det är en direkt följd av att du kliver fram och vill förändra.

Den som inte gått på en enda smäll tidigare i livet får det väldigt tufft när motståndet kommer. Därför kan du som behövt hantera motgångar tidigt i livet glädja dig åt att det ger dig motståndskraft mot kommande smällar, du vet att du reser dig. 

Och omfamna dina belackare! Slå inte ifrån dig kritiken. Kritik är värdefull och kan vara en guldgruva. Det ligger allt som oftast något i vad dina belackare säger. Även ur den värsta dyngan kan du vaska fram ett guldkorn. ⭐️

#ledarskap #ledarskapsutveckling #personligutveckling #ledare #chef #karriär
Ett team i utveckling går igenom olika faser. Efter förälskelsefasen behöver vi opposition och konflikt för att utvecklas, annars står vi still eller regredierar. Det gäller allt ledarskap, alla ledare och alla relationer. Förra veckan avslutade vi med utveckla andra i att leda under opposition och konflikt. Tack för förtroendet! 

Platsen för ledarutveckling är i vår mening som vanligt viktig. Denna gång var vi på Rånäs slott som gav oss de allra bästa förutsättningarna med lugn, stillhet och en underbart vacker omgivning.
Idag, den 17 oktober, är det alla chefers dag. Hur firar du? 

Du som människa är ditt viktigaste verktyg som ledare, därför önskar vi att du som chef firar den här dagen med tid för dig själv. 

Inte en till kurs, investera i egentid: en lång promenad, en stund i skogen, tid för att se över dina egna behov och mål. Hitta en plats som hjälper dig att komma i kontakt med dig själv som människa och din inre sanning, som ger dig distans och perspektiv. 

Se till att du har alla förutsättningar för att kunna genomföra ditt chefskap på bästa sätt. Det ingår i ditt jobb att förhandla dig till det.

#ledarskap #chef #allachefersdag #utveckling
Förlossningskänsla. Påfylld och upprymd. Helt övertygad om att detta kommer vara avgörande för mig. En ’glödlampa’ har tänts flera gånger under dagarna. Näring för själen. Så bra grejer att ta med sig. Tacksamhet. Fått så mycket kunskap. Gemenskap.

Det var orden som deltagarna använde vid utcheckningen efter första träffen på vår senaste omgång av vårt uppskattade, unika och djupa ledarutvecklingsprogram "Mitt bästa sätt att leda som kvinna". Denna gång på den vackra platsen Högberga Gård. Extra glada är vi för att ha med kompetenta och erfarna Angeli Sjöström Hedberg som handledare. Antalet chefer och ledare som utvecklats genom våra program växter och ingen är stoltare eller mer peppade än vi! 🔥