Vår filosofi

Var dig själv. Alla andra är redan upptagna.
Oscar Wilde

Vår filosofi kring ledarskap och utveckling av ledarskap bygger på pionjären och ledarskapsikonen Barbro Dahlbom-Halls tankar och idéer som hon utvecklade under flera decenniers praktiskt arbete och nära kontakt med forskning. Vi leder dig så att du får syn på något hos dig själv som du redan har ’anlag’ för, något som du inom dig lärt känna som sant och riktigt. Vi söker ett gensvar hos dig, inte endast på intellektuell nivå, utan genom möten och kommunikation med andra. Vi tror att du har ett personligt, unikt och enastående sätt, ett eget HUR, och att vår roll ska vara att hjälpa till att få det att framträda unikt personligt hos just dig. Vi är också övertygade om att ditt växande gynnas av möten med och spegling i andra, våra utvecklingsprogram bygger därför på individuell utveckling i grupp.

Filosofin i tre punkter

Homo Sapiens

Ledarskap utgår från dig som människa, som Homo Sapiens, vem du själv är och vill vara. Vi är övertygade om att du har ett personligt, unikt och enastående sätt, ett eget HUR, och att vår roll ska vara att hjälpa till att få det att framträda för att det är just det som ger dig genomslagskraft.

Utveckling

Ledarskap kräver Utveckling. Ledarskap kan inte förvärvas genom ’utbildning’ utan det behöver utvecklas i dig som individ och människa. Du behöver dessutom kontinuerligt jobba med din egen utveckling för att kunna utveckla andra. Om du står still står dina medarbetare och verksamheten still.

Relation

Ledarskap är en Relation, inte en position eller en transaktion. Oftast leder du och andra följer. Men ibland behöver dina medarbetare leda dig och du följa dem. Ett återkommande byte av roller. Att du väljer och vill leda är avgörande för att du och relationen, det vill säga ledarskapet, ska utvecklas.

Ett brett perspektiv på ledarskap

I vårt utvecklingsarbete använder vi ett brett perspektiv på ledarskap. Vi använder alla de perspektiv som kan bidra till vår förståelse kring vad det innebär att vara människa. Här finns filosofin, psykologin, sociologin, biologin, maktanalysen, naturen, kulturen i form av konsten, musiken, romanerna, dikterna, teatern, filmen och mycket mycket mer.

Ledarskap är att vara “bottentung”

Att utveckla ledarskap innebär att utveckla bottentyngd. Att bli tung i botten eller i basen, att veta vem jag är och känna en grundtrygghet. Det kan illustreras med en vippdocka. Botten på vippdockan ska vara så tung att den är svår att välta och att den reser sig när den får smällar. Att utveckla ledarskap handlar om att kunna stå stadigt och stå ut med smällar. Det går nämligen inte att förändra och driva frågor utan att få smällar. Tung i botten blir den som lärt känna sig själv och vet vad hon gör bra och tål att höra vad hon gör dåligt. Hon har inom sig en kunskap om vad hon kan och vill och är bra på, hon är inte helt beroende av att andra bekräftar henne. Hon putsar på ”guldkloten” som ger henne tyngd så att hon vågar stråla och hon känner verklig glädje över sig själv. Hon klarar det svåra därför att hon vet var hon har sin styrka och sin svaghet och för att hon har glädje i sig själv. Hon vet att hon duger. Hon vet också att hon behöver ha kontakt med både sina tillgångar och sina tillkortakommanden.

Motsatsen är att vara “huvudtung”

Motsatsen till att ha tyngden i basen är att ha tyngden i huvudet. Tyngden i huvudet utgörs av alla måsten. ”Jag måste göra det och jag måste göra det”. Det är fullt med krav och förväntningar och de kommer utifrån. Allt detta lagras så att säga i huvudet på dockan. Och vad som händer när huvudet är tungt är att vippdockan välter. Utsätter hon sig för smällar blir hon liggande. Fokus blir att undvika svårigheter då hon inte har tillräcklig kunskap om sig själv som ger henne resurser att resa sig. En som är utifrånstyrd blir lätt en lekboll för andras önskningar och behov. 

Chefskap är en position

Chefskap är en position. Du får din chefsposition för att du är bra på något. Det är sällsynt att någon får en ledarroll utan att ha någon typ av sakkunskap dvs att vara bra på ’saken’ som ska göras eller utföras. De som gett dig chefspositionen har en tro om ’ATT du ska kunna ge direktiv om VAD som ska göras’. Redan här finns en utmaning. En ledare strävar inte efter att vara bäst i ’saken’. En ledare låter andra vara och gör andra bäst på det som man kanske själv en gång var bäst på. Som ledare sätter du en gräns, för dig själv, för nivån på din egen sakkunskap. Om du inte gör det kommer ditt ’ledarskap’ att präglas av bilden av att du vet bäst hur allt ska göras. Risken finns då att ditt ’ledarskap’ präglas av ett outtalat budskap till medarbetarna ”Gör så här!”. Och omedvetet söker du kanske bekräftelse på din sakkunskap.

Ledarskap är en relation

Ledarskap är en relation. Ledarskap kräver först och främst att du vill och väljer att leda. Ledarskap innebär också att andra ska vilja och välja att följa dig, att du ’får folk med dig’. För att detta ska ske behöver du lägga din energi och ditt fokus på HUR du leder. HUR du framstår. Det innebär att lämna ”Gör så här!” och indirekt ge ett budskap av ”Följ mig!”. HUR:et utgår endast från dig som individ, som människa och genomsyras av din personlighet, vem du själv är och vill vara. För att utveckla ditt HUR behöver du ställa dig den svåra och viktiga frågan: Varför skulle någon vilja bli ledd av mig? Varför är jag, i mina egna ögon, väl värd att följa?