Anna bakom Anima

Bakom Anima står Anna Kowalska Lindberg, VD och grundare av företaget. Anna är civilingenjör och forskarutbildad och har arbetat i ledande positioner och ledningsgrupper inom både privat och offentlig sektor, i Sverige och internationellt. Detta har resulterat i ett enormt intresse, lång erfarenhet och kunskap inom ledarutveckling, affärsutveckling och organisationsutveckling. Erfarenheter som idag ligger till grund för Anima. Anna kom också tidigt i kontakt med Barbro Dahlbom-Hall och hennes teser kring ledarskap. Anna tog år 2015 över det arbete med ledarutveckling som Barbro varit pionjär inom och utvecklat under flera decennier; ledarutveckling som fokuserar på att hitta en egen ledarfilosofi och ett eget bästa sätt bland annat genom att använda ett tydligt genusperspektiv. År 2020 startade Anna dotterbolaget Anima i syfte att både förvalta Barbros arv men också vidareutveckla verksamheten utifrån sin egen filosofi och sina egna erfarenheter.

Idag är Anna genom Anima bland annat programansvarig för de flesta av företagets program och utbildningar, föreläsare samt ofta anlitad för kundspecifika uppdrag kopplat till strategisk affärsutveckling, grupputveckling, organisationsutveckling och många gånger med den affärsmässiga aspekten av genusmedvetet, utvecklande och inkluderande ledarskap.

Anna i podcasts

2021

Fritt fall – “Jag skaffade mig ett fuck off kapital”
Lyssna HÄR.

2020

Finansmatriarkerna – “Om att stärka sina möjligheter”
Lyssna HÄR.

2022

Fannys förebilder – “Anna Kowalska Lindberg – Hur tränar vi upp vår relationella kompetens?”
Lyssna HÄR.

Anna som person

Anna brinner för att med sitt bidrag göra världen till en bättre plats. Detta har visat sig genom hela hennes karriär på olika sätt, från hennes forskningsarbete inom Biogas till den ledarskapsutveckling hon driver idag. Enligt Anna finns ingenting som påverkar världen mer än ledarskap. Utifrån detta vill hon uppmuntra och bemäktiga ledare, som i sin tur kan utveckla och skapa positiv förändring genom deras ledarskap och makt. Som person är Anna levnadsglad, engagerad och analytisk. Detta är egenskaper som genomlyser Animas program och utbildningar samt går hand i hand med Annas beslutsamhet om att lyckas med det hon åtar sig. Det finns ingenting som driver Anna framåt som “det går inte”, en attityd som motiverar henne till att bevisa att det mesta är möjligt.

Anna genom arbetslivet

Under sin karriär har Anna arbetat inom ett flertal olika branscher och på ett många olika ledande positioner. Efter sin civilingenjörsexamen redan vid 22-års ålder inledde Anna en karriär inom biogasområdet med anställningar på branschforskningsinstitut och som teknikkonsult på Sweco. Under dessa år forskade Anna också på deltid och hon har därmed också en forskarexamen från KTH. Innan hon inledde sin chefskarriär hann Anna även med att vara en efterfrågad teknikkonsult inom avlopps- och avfallsbranschen.

Sitt första chefsjobb fick Anna på Sweco, ett företag som hon än idag rankar som den bästa arbetsgivare hon haft. Omdömet beror framförallt på ledarskapet hon mötte där, där människan (konsulten) var i fokus för både uppmuntran och uppskattning från cheferna. Under Sweco-tiden startade och ledde Anna dessutom en intern spexgrupp som under några år gjorde narr av diverse företeelser, omorganisationer och chefer vid det som kom att bli de årliga jul- och sommarfestspexen på företaget.

Efter Annas första ca 12 års tid med teknikfokus och i framförallt en specialistroll kom Anna att fokusera mer och mer på chefskap och strategisk affärsutveckling och fick ansvar för och utvecklade en sådan verksamhet på Xylem (dåvarande ITT Flygt), ett världsledande industriföretag med fokus på vatten- och avloppspumpar. Där kom Anna också att vara högst delaktig i det koncernövergripande strategiarbetet för hela ITT-koncernen ledd från huvudkontoret i White Plains på USAs östkust.

Efter tiden i pumpbranschen lockades Anna till möjligheten i ännu en ny ”bransch” för att ansvara för Handelsavdelningen på Brittiska ambassaden i Stockholm. Här fick hon ytterligare nya perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom internationell handel och investeringsfrämjande. I det nära samarbetet med den dåvarande brittiske ambassadören lärde sig Anna bland annat hur mycket man kan få uträttat i ett kort möte mellan höga chefer, politiker och makthavare genom mycket goda förberedelser, sakkunniga kollegor och ett extremt professionellt ledarskap i mötet. Anna fick lära sig diplomati på högsta nivå. Anna säger att hon inte sedan tiden på ambassaden haft så intressanta samtal med sina kollegor. Här var bildningsgraden mycket hög och dessutom intresset för politiska och globala frågor mycket stort.

Efter erfarenheterna av offentlig sektor headhuntades Anna tillbaka till sitt ”ursprung” och tog sig an ett uppdrag som ansvarig för Massa- och Pappersaffären på teknikkonsultbolaget ÅF (AFRY idag) och så småningom tog hon även Kraftvärmeaffären under sina vingar. Här kom Anna också att sitta i Divisionsledningen för ÅF Industry, en av då fyra divisioner inom koncernen.

Den röda tråden i Annas chefsskap har varit att leda verksamheter som haft ett stort utvecklings- och förändringsbehov. Hon har med sin erfarenhet av både strategisk affärsutveckling och ledarskap fått individer och grupper att gå i nya riktningar och nå nya mål. När Anna sammanfattar vad hon gör i en ledande roll brukar hon säga att hon lägger 80% av tiden på människor och relationerna till dem och 20% av tiden på att definiera uppgift och mål, sätta strukturer och en ändamålsenlig organisation.

Efter ca 12 år i olika chefsroller tog Anna år 2015 möjligheten hon fortfarande utvecklar vidare, att som egen företagare på heltid arbeta med att utveckla andra ledare och chefer samt bidra till andras affärsutveckling, grupputveckling och organisationsutveckling i en rådgivande och processledande roll.

Utöver allt ovan beskrivet har Anna även värdefulla meriter som förtroendevald på kommunal nivå, som styrelseledamot i aktiebolag och som rådgivare till ägare i ägarledda bolag.

Under pandemitid, från augusti 2020 till augusti 2021, har Anna även tillskansat sig nya erfarenheter i chefsrollen genom att gå in som tillförordnad (interim) näringslivschef i Haninge kommun. Denna erfarenhet säger Anna inte bara varit intressant och lärorik för att förstå den kommunala kontexten fullt ut utan också för att praktisera chefsrollen. Denna nyliga praktik är Anna helt övertygad om kommer att göra henne till en ännu bättre, mer aktuell och mer relevant ledarutvecklare.

Annas blogg

Bli människa genom att hitta ditt bästa sätt att leda som kvinna och som man

8 maj 2023

Ledarskap är en relation, inte en transaktion

12 januari 2023

Dina känslor är din bästa vän, vägledare och rådgivare

14 oktober 2022

Ett alternativ för alla, kvinnor och män

17 augusti 2022

Women must fix the world

8 mars 2021

Skippa ledarskapslitteraturen. Läs en roman. Läs flera!

4 oktober 2020

Ansvar kräver ansvarstagande. Makt kräver moral

2 juni 2020

Utvecklar jag en äggkokare eller världen?  

13 april 2020

Ledarskap i en svår tid – vem vill du och vem väljer du att följa?

25 mars 2020

Kvinnor – Ta en kopp te med dig själv, bli lite mindre präktig och lite mer galen!

19 augusti 2019

Såklart det går lätt när man cyklar i medvind

18 februari 2019

Myten om att kvinnor inte hjälper kvinnor

6 januari 2019

Att våga sätta rubrik och att se mönster 

16 oktober 2018