Myten om att kvinnor inte hjälper kvinnor

6 januari 2019

Ofta hörs kommentaren ”kvinnor hjälper inte kvinnor”. Jag blir så trött! Vad står detta för? Egentligen. Detta är något som jag funderat mycket över och extra mycket sedan jag för några veckor sedan skrev en artikel om vikten av att ha nätverk och sponsorer som lyfter en för att göra karriär, och att kvinnor har lägre sannolikhet att ha en sponsor. 

Det är absolut inte min erfarenhet att kvinnor inte hjälper kvinnor. Tvärtom. Kvinnor är väldigt bra på att hjälpa varandra, inte helt unikt för minoriteter tänker jag. Vi hjälps åt. Och det är faktiskt väldigt få berättelser från kvinnor om hur de inte fått hjälp, råd, stöd och support från kvinnor i högre maktpositioner.

Solnedgång i Meloneras på Gran Canaria där jag just handlett ytterligare 10 kvinnor i Mitt bästa sätt att leda som Kvinna.

Det är däremot desto fler om män som, sannolikt omedvetet, inte gett dem råd, stöd, feedback eller hjälpt dem att navigera i de många gånger dolda maktstrukturerna – män som förbisett dem och deras prestationer. Män som inte lyft kvinnor, bildligt och bokstavligt talat.

Denna vecka leder jag för nionde gången första steget i ledarskapsprogrammet MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM KVINNA. Det handlar om, precis som rubriken antyder, att hitta sitt eget bästa sätt att leda. ”Som kvinna” då utgångspunkterna, våra historier och erfarenheter, är olika för kvinnor och män. Vi har bland annat haft olika förväntningar på oss utifrån kön, till exempel vad vi ska vara bra på och hur vi ska bete oss. Ledarskap är dessutom manligt normerat så redan där har vi olika utgångspunkter. En man ses som en ledare, en kvinna behöver bevisa att hon är en ledare.

Under veckan jobbar vi en hel del med makt och makt genom allianser. Vi gör en övning som går ut på att kartlägga alla de personer som du är beroende av i arbetslivet för att nå framgång och kvinnorna får fundera över om dessa personer är för eller emot, aktivt eller passivt. Varför gör vi detta? Jo, för att kvinnor behöver träna sig på att förstå att det inte räcker med att göra ett bra jobb om en vill få mer makt. Du kan inte göra karriär själv, du behöver någon som direkt eller indirekt lyfter upp dig. Denna övning är en verklig ögonöppnare. Att jag är beroende av andra. Och att alla inte verkar för mig, några är till och med emot mig. Makt möter motmakt. Men jag kan påverka situationen. Genom kartläggningen och att göra en lista får jag syn på mina sponsorer som kan lyfta mig, och därmed kan jag medvetet jobba för att stärka mina band till dem. Möjligen går någon också att vända från ”mot” till ”för”.

De allra flesta personer på dessa listor är män. Vilket inte är konstigt. Det är nämligen fler män som har mer makt i Sverige. Att kompetenta och erfarna kvinnor inte kommer fram och upp i högre utsträckning och i snabbare takt beror alltså inte på att ”kvinnor inte hjälper kvinnor” utan att inte tillräckligt många av männen med makt lyfter kvinnor. Jag vill citera årets Ruter Dam: Petra Einarsson, VD och koncernchef på Billerud Korsnäs, som på Ruter Dams galakväll ser ut över havet av kvinnor med makt och säger:

    • Nu krävs det modiga män som kan leda förändringen!

Det finns mycket kraftfulla, erfarna kvinnor med en enorm kapacitet att lyfta. Men vi kan inte göra jobbet själva. Det saknas modiga män med makt. Och det saknas tid för reflektion. Om vi inte stannar upp, känner efter och tänker till, kommer vi att fortsätta att göra som vi alltid gjort. Med tid för reflektion ger vi oss möjligheten att tänka nytt och bestämma oss för att göra nya saker. Som att lyfta kvinnor. Som man. För att citera min företrädare Barbro Dahlbom-Hall, som sammanfattade det så bra: ”När män börjar leda jämställt, då kommer det att börja växa så det knakar.”
Sist men inte minst. Var inte arga på de få kvinnor som lyckats nå riktiga toppositioner, de är ofta den enda kvinnan i ledningsgruppen, för att de inte öppet ”hjälper kvinnor”. Var säker på att de hjälper kvinnor. På sitt sätt. De har bara i och med sin position ändrat strukturen. Och om de hjälpte kvinnor öppet så är det inte säkert att de skulle kunna fortsätta att vara en av ”grabbarna” och kunna behålla sin position. En utsatt position som jag verkligen inte avundas. De gör mycket nytta ändå, genom att synas som kvinna så högt upp. Skulle du vilja byta med dem? Underskatta inte svårigheten att stå stadigt när grabbkulturens vindar blåser hårt.

Så…

Det handlar INTE om kvinnor som inte hjälper kvinnor.
Det handlar om män som INTE hjälper kvinnor. Det är mönstret.
Och kanske är det just därför myten om ”kvinnor som inte hjälper kvinnor” odlas, för att ta bort fokus från det egentliga problemet?

PS. Vi erbjuder också ledarskapsprogram för män: MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM MAN. Det är bara modiga män med makt som går det programmet.

Anna Kowalska Lindberg