Dina känslor är din bästa vän, vägledare och rådgivare.

14 oktober 2022

Foto av Robert Collins via Unsplash

De ord vi människor använder för att berätta vad som händer inom oss påverkar hur vi uppfattar olika situationer och vilka beteenden som följer som ett resultat av dessa.  Genom att förädla vår förmåga att beskriva våra känslor, förbättrar vi vår möjlighet att leda både oss själva och andra. När du går ut i skogen, ser du endast “träd” och “fåglar”, eller ser du också björkar, aspar, tallar, gråsparvar och koltrastar?

Känslan, den upplevda och medvetna sidan av emotionen, är en oerhört värdefull källa till självledarskap och ledarskap. ’Känslan’ som är en förlängning av ’emotionen’, den kroppsliga känsloreaktionen, den kroppsliga upplevelsen i form av till exempel varm i hjärtat, tryck över bröstet, tung i huvudet, kalla kårar, gåshud, sug i magen, lätta steg, tunga steg.

Alla har känslor

Alla har känslor. Vi jobbar med och mot dem. Vi älskar när några av dem väller fram och andra skulle vi kanske helst vilja leva utan. Vi upplever känslor hos andra och vi påverkas av dem och behöver hantera dem vare sig vi vill eller inte.

Känslor – ett svar på om våra behov är tillgodosedda eller inte

Den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg som grundade Non Violent Communication (NVC, en kommunikations- och konflikthanteringsmodell som fokuserar på förståelse på behovsnivå) definierar känslor som en reaktion på om våra behov är tillgodosedda eller inte. NVCs definition av ’känsla’ skiljer ord för känslor från ord som beskriver vår tolkning av vad andra känner och tänker. ”Jag känner mig ledsen” kontra ”jag känner (eg. tänker) att du inte tycker om mig”.

 

Ju fler ord vi har för att beskriva vad som pågår inuti oss, desto mer nyanserad blir bilden och därmed också våra beteenden.

 

Känslor – en källa till ledarskap

För att våra känslor ska kunna var en källa till självledarskap och ledarskap behöver vi kunna sätta ord på dem, det vill säga koppla våra emotioner till ord som kan förmedlas och uttalas. För att vi själva ska förstå. För även om språket aldrig helt kan fånga de känslomässiga upplevelser vi har, så påverkar orden vi sätter på våra känslor hur vi uppfattar och agerar utifrån dem.

Sätter vi exempelvis ordet ”arg” på en känslomässig upplevelse, så leder det kanske till att vi vänder taggarna utåt och skäller ut någon. Benämner vi känslan i stället ”besvikelse” drar vi oss kanske undan och börja gråta. Ju fler ord vi har för att beskriva vad som pågår inuti oss, desto mer nyanserad blir bilden och därmed också våra beteenden.

”Orden vi sätter på våra känslor påverkar hur vi uppfattar och därmed också agerar utifrån känslan“

 

Språket fyller vår värld med detaljer

Tänk dig som en analogi att du går ut i skogen och bara kan urskilja ”träd”, ”fågel” och ”sten”. Då kommer du bara att se träd, fåglar och stenar. Kan du däremot namnet på olika växt-, djur- och bergarter så kan du uppleva mer i naturen och avläsa nyanser. På samma sätt är det när vi reflekterar över vårt mående, ju fler benämningar vi har på våra känslor desto rikare blir vårt känsloliv och därmed hela vårt liv.

 

Ett annat viktigt skäl att bli medveten om nyanserna i våra känslor och klä dem i ord är att vi då kan dela våra inre upplevelser med andra för att bland annat kunna bli förstådda. Människan är ingen ö och genom att berätta öppet om det som smärtar, ökar chansen att vi ska få stöd och hjälp. Och genom att förmedla glädje kan glädjen upplevas ännu större, delad glädje är ju dubbel glädje!

 

Människan är ingen ö och genom att berätta öppet om det som smärtar, ökar chansen att vi ska få stöd och hjälp.”

 

Vill du utveckla ditt självledarskap och ledarskap så kan du träna på att använda fler och mer nyanserade ord på dina känslor för att lära känna mer av dig själv. Här är ”Några känslor vi alla kä från NVC:

 

Känslor när våra behov är tillfredsställda:

Avslappnad, Belåten, Energisk, Fascinerad, Förtjust, Förvånad, Förväntansfull, Glad, Hoppfull, Inspirerad, Ivrig, Lycklig, Lättad, Nyfiken, Nöjd, Optimistisk, Pigg, Road, Tacksam, Tillfredsställd, Trygg, Överraskad, Överväldigad

 

Känslor när våra behov inte är tillfredsställda:

Arg, Besviken, Förskräckt, Förvånad, Generad, Hjälplös, Häpen, Ilsken, Irriterad, Kylig, Kraftlös, Ledsen, Likgiltig, Nedstämd, Nervös, Olycklig, Orolig, Panikslagen, Rädd, Sur, Tveksam, Upprörd, Utmattad, Vansinnig

 

På Anima utgår vi från att i #ledarskap är dina egna och andras känslor några av våra bästa vägledare och rådgivare. Känslor förmedlar som sagt viktig information kring om dina egna och dina kollegors och medarbetares behov är tillfredsställda eller inte. Hur skulle du kunna leda utan denna information? Ledarskap är en relation och relationer kräver förmåga att uppfatta, förstå och hantera känslor både hos sig själv och andra. Genom din empati och omtanke ger du förutsättningar för att bygga goda relationer. Din empatiska förmåga är så viktig att den fått benämningen Emotionell Intelligens (EI) och den har i ledarskap visat sig vara lika viktig som din rationella och kognitiva intelligens (IQ) för att kunna leda. Så låt oss leda med hjälp av känslan!

 

”Jag har lärt mig att människor kommer att glömma vad du sa, människor kommer glömma vad du gjorde men människor kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna.

/Maya Angelou

 Anna Kowalska Lindberg

Referenser:

Svenska Dagbladet. 2022. ”Bra karl reder sig själv” – ett livsfarligt budskap. 9 september. https://www.svd.se/a/7dXPB4/psykiater-bra-karl-reder-sig-sjalv-ett-livsfarligt-budskap . (hämtad 2022-10-10).

Marshall B. Rosenberg, Vi kan reda ut det! Fredliga och kraftfulla sätt att lösa konflikter, Friare liv, 2003.

Motivation.se. 2018. Ledarskap för en ny tid. Marika Ronthy, https://www.motivation.se/innehall/ledarskap-for-en-ny-tid/. (hämtad 2022-10-09).