Utvecklar jag en äggkokare eller världen?

13 april 2020

En äggkokare. Jag tar mig för pannan. Med i försändelsen med patronerna till skrivaren har vi fått en äggkokare ”som påskpresent”. ”Liten och smidig äggkokare med plats för tre ägg, ger ifrån sig en ljudsignal vid färdig kokning. Mätbägare och äggstickare medföljer.” Vem behöver en äggkokare? Och en äggstickare? Jag menar: vem skulle använda en äggkokare? Jag fiskar upp instruktionsboken och läser. De beskrivna momenten ingår normalt när jag kokar ägg, i kastrull… men jag slipper då mäta upp vatten och jag sticker inte hål i äggen. Det kanske ligger ett värde i äggstickaren? Jag letar rätt på äggstickaren och läser vidare: ”… förhindrar äggskalet från att spricka under kokningen.”

Tänk att det finns människor som utvecklar äggkokare, som satsar sina pengar på det. Jag vill utveckla världen. Mitt nya företag som jag just ska dra igång – är det en ’äggkokare’? Något världen inte behöver och inte har användning för, något som bara har kostat resurser och belastar istället för att bidra.

För fem år sedan tog jag över Barbro Dahlbom Hall Konsult. Jag har utvecklat ledare och organisationer, men också företaget och dess tjänster. För att fortsätta utvecklas själv och utveckla verksamheten har jag nu startat ett nytt bolag. Företagets namn, filosofi och viktiga uppdrag har jag formulerat utifrån min starka övertygelse om vilket ledarskap och därmed vilken ledarutveckling som världen och Sverige kommer att behöva under de närmaste åren.

Företagets namn

Anima är företagets namn. Anima är det latinska ordet för själ eller ande. Själen måste vara med i ledarskapet, i ledarutvecklingen, i affärs- och organisationsutvecklingen. Min själ måste vara med. I företaget och i verksamheten. Jag tog över det företag och den verksamhet som Barbro Dahlbom-Hall hade skapat och lagt hela sin själ i. Jag kunde förvärva, förvalta och förädla. Förvärva bolaget, förvalta en stor del av Barbros erfarenhet och kompetens och förädla verksamheten och tjänsterna. Men nu, nu vill jag förverkliga, förvandla och förstora. Förverkliga en dröm som jag knappt vågar uttala, förbättra världen genom att förvandla ledare och organisationer och jag behöver förstora mig själv och det jag gör för att kunna förverkliga och förvandla.

Min filosofi – H U R

Utgångspunkten för den ledarutveckling jag kommer att bedriva inom Anima ska vara HUR, då det inte främst är VAD du gör utan HUR du gör som får människor att vilja och välja att följa dig. Alltså är det inte främst VAD vi gör inom Anima utan vår filosofi och vårt eget HUR, som avgör om du väljer oss.

H

Ledarskap utgår från dig som människa, som Homo Sapiens, vem du själv är och vill vara. Jag är övertygad om att du har ett personligt, unikt och enastående sätt, ett eget HUR, och att en ledarutvecklares roll ska vara att hjälpa till att få det att framträda för att det är just det som ger dig genomslagskraft.

U

Ledarskap kräver Utveckling. Ledarskap kan inte förvärvas genom ’utbildning’ utan det behöver utvecklas i dig som människa. Du behöver dessutom kontinuerligt jobba med din egen utveckling för att kunna utveckla andra. Om du står still står dina medarbetare och verksamheten still.

R

Ledarskap är en Relation, inte en position eller en transaktion (ett utbyte av tjänster mot ersättning). Ibland leder du och andra följer. Ibland behöver dina medarbetare leda dig genom att till exempel ge dig feedback, och då väljer du att följa eller inte. Ett återkommande byte av roller. Att du väljer och vill leda är avgörande för att du och relationen, det vill säga ledarskapet, ska utvecklas.

Vårt uppdrag

Anima ska vara grogrunden för mitt och andras bidrag till att skapa en bättre värld genom ledarutveckling. Det finns ingenting som påverkar världen mer än ledarskap, utvecklande såväl som destruktivt ledarskap. Jag är övertygad om att endast ett ledarskap utgående ifrån människan och hennes eget bästa sätt att leda, ett utvecklande och ’inifrånstyrt’ ledarskap, kommer att utveckla världen i en hållbar riktning. Vi har kunskapen och genom Anima vill vi leda processen för att var och en ska hitta sitt eget bästa sätt att leda.

Meningsfullhet

Har jag utvecklat en äggkokare? Eller kommer jag i och med Anima att kunna ge mitt bidrag till att göra denna värld till en bättre plats? Jag kollar koktiderna i instruktionsboken till äggkokaren. Jag kanske skulle kunna spara tid om jag använde den istället för kastrullen? 2 ägg – medium – 6,5 minuter. Jag påminner mig att jag inte behöver sparade minuter, ”mera tid”, jag behöver mer meningsfullhet i mitt liv. Anima ger mig det. Och jag är övertygad om att Anima kommer bidra till att många fler ges möjligheten att välja just det, meningsfullhet.

Anna Kowalska Lindberg

”Jag vill känna att jag lägger liv till mina dar”

Ur ‘Det går mot kväll’, Adolphson & Falk