Mitt bästa sätt ATT LEDA I KONFLIKT är en webbaserad heldags fördjupning för dig som vill vidareutveckla ditt ledarskap och dina insikter kring dig själv och andra i konflikt samt vad en produktiv oenighet kan innebära. Programmet utvecklar och stärker din förmåga att förutse, förbygga och hantera konflikter. Programmet utgår från Dr Elias Porters forskning och hans dialogverktyg för att bygga framgångsrika relationer samt Susan Wheelans teorier om gruppers utveckling. 

Syfte & mål
Sytet med utbildningen är att du ska få fördjupad förståelse för konfliktens mekanismer och se den viktiga skillnaden mellan oenighet och en inte känsla av konflikt. Vår målsättningen är att ge dig konkreta verktyg för att du ännu bättre ska kunna förutse, förebygga, hantera och lösa konflikter. 

Målgrupp
Dagen är till för dig som har gått ledarskapsprogrammen ”Mitt bästa sätt att leda som Kvinna/Man”. Du är en chef och ledare som vill utveckla ditt ledarskap. Liksom i Mitt bästa sätt att leda-programmen eftersträvar vi en bred blandning av deltagare från olika organisationer och branscher, då det bidrar till att du får distans och perspektiv på ditt eget ledarskap.   

Upplägg & genomförande
Programmet genomförs webbaserat. Det kommer finnas en del upplevelsebaserade moment och övningar kombinerat med en blandning av teori, erfarenhetsutbyten och reflektion.

Modul 1 – En halvdag

Modul 2 – En heldag

Programledning
Programmet leds gemensamt av Catarina Dehlin & Anna Kowalska Lindberg.

Pris
7 500 kr exkl moms. Förskottsbetalning mot faktura.

Datum 
Ges i nuläget på begäran.

Ur innehållet
• Oenighet vs Konflikt – den viktiga skillnaden

• Vad innebär en känsla av inre konflikt?

• Hur kan jag agera och leda i konflikt?

• Mina styrkor och överdrivna styrkor

• Mina drivkrafter

• Var går mina gränser?

• Mina konflikttriggers

• Beteenden som irriterar mig

• Mångfaldens och oenighetens värde

• Genusperspektiv på inre och yttre konflikter