Mitt bästa sätt ATT LEDA SOM MAN är ett ledarskapsprogram som ger dig ny kraft och energi i ditt ledarskap. Programmet innebär en resa inåt för att ge möjlighet till fördjupning i och förädling av ditt eget bästa sätt att leda. Innehållet och upplägget utgår från den kunskap och erfarenhet som ledarskapsexperten Barbro Dahlbom-Hall utvecklade genom flera decenniers arbete med ledarskap. Programmet är helt unikt i sitt slag.

Syfte & mål
Vi vill ge förutsättningar, kunskaper och insikter som bidrar till att män kan öka insikterna kring sig själva och fördjupa sitt ledarskap. Vi vill även skapa en klar uppfattning om hur du själv som ledare och man vill framstå för att i dina egna ögon vara väl värd att följa. Målsättningen är att starta en process som ger ökad medvetenhet om vad det innebär att vara i en ledande roll som man och att kunna leda sig själv mot att bli mer ”inifrånstyrd” och styrd av den egna viljan – att hitta ditt eget hållbara och uthålliga ledarskap. Med hjälp av ett tydligt genusperspektiv ger vi dig också möjlighet att utveckla din förmåga att leda både kvinnor och män till framgång.

Upplägg & genomförande
Programmets upplägg är upplevelsebaserat, en blandning av övningar, teori, samtal och arbete grupper samt tid för egna reflektioner och eget arbete.

Modul 1 – Tre dagar med fokus på att ge ökad kunskap och insikt.

Modul 2 – Forts. två dagar med fokus på att ge ökad kunskap och insikt.

Eget projektarbete, på hemmaplan, genom fördjupade samtal vid fyra tillfällen med en egen utvald grupp av män.

Modul 3 – Två dagar för att knyta samman erfarenheter och kunskaper med ett klart framtidsperspektiv där respektive deltagares individuella utveckling belyses.

Målgrupp
Programmet vänder sig till män i ledande position, inom alla yrkesområden, som vill få nya insikter och därmed ny kraft och energi i förmågan att leda. Vi eftersträvar en blandning av deltagare från olika organisationer, då det gör det lättare för deltagarna att få distans och perspektiv både på sin egen ledarsituation och sin organisation. Dessutom får du på detta sätt tillgång till ett helt nytt kontaktnät. För att kunna ge dig som deltagare så mycket som möjligt och förkunna uppnå vårt syfte och målsättning genomför vi programmet i grupper med max 10 deltagare.

Programledning
Programmet leds gemensamt av Anna Kowalska Lindberg och Clas Lundhagen.

Pris
53 000 kr exkl moms. Förskottsbetalning mot faktura.

Startdatum 
april 2025

Ur innehållet

• Att se sambandet mellan ledarskap och personligheten

• Självkänsla och självförtroende som ledare

• Att få ny kraft och energi i ledarskapet

• Genuspräglingens betydelse för ledarskap

• Den egna uppväxtens betydelse för det egna ledarskapet

• Vad krävs för att leda jämställt?

• Att kunna se mönster och bryta normer

• Att förutse, förebygga och hantera konflikter.

• Att leda både män och kvinnor till framgång.

• Att ge och ta emot återkoppling till/från kvinnor och män

• Att bli medveten om drivkrafter och hur de styr vårt beteende.

• Att få förfinad förmåga i att utveckla och hantera relationer på arbetsplatsen.

• Att skapa balans mellan arbete och privatliv.