Mitt bästa sätt ATT VARA KVINNA ÖVER MITT (YRKES)LIV – en samtalsseries för dig som är präglad som flicka och idag ledare. I fyra samtal får du under ledning av erfarna och genusmedvetna ledarutvecklare möjligheten att möta andra för att utvecklas själv. Du ges en möjlighet att stanna upp, spegla dig i andra och reflektera över ditt eget bästa sätt att vara kvinna över ditt (yrkes)liv. Inspiration till samtalsämnen tar vi från ledarskapsikonen Barbro Dahlbom-Halls nyutkomna bok ”Att vara kvinna över sitt liv – 10 budord för dig som vill framåt”. 

Syfte & mål
Syftet med samtalsserien är ge förutsättningar, kunskaper och insikter som hjälper dig att hållbart och verkningsfullt leda dig själv och andra.

Målgrupp
Samtalsserien vänder sig till dig som identifierar dig som kvinna och/eller är uppvuxen med en flickas prägling och idag chef eller ledare. Du vill öka din genomslagskraft och är nyfiken på dig själv och andra. Vi välkomnar deltagare från alla branscher och sektorer, då en mix av deltagare gör det lättare att få perspektiv på sin egen ledarsituation. För att uppnå syfte och målsättning är antalet deltagare begränsat till max 12.

Upplägg & genomförande
Samtalsserien bygger på digitala möten och samtal mellan deltagarna i det digitala rummet i kombination med teoritillskott och processledning från samtalsledarna. Aktivt lyssnande, spegling, erfarenhetsutbyte och egen reflektion är viktiga byggstenar.  

Samtalsserien genomförs digitalt via Zoom, under totalt 3 samtal mellan kl 12.30 – 15.00 vid respektive tillfälle.

Programledning
Programmet leds gemensamt av Anna Kowalska Lindberg och Angeli Sjöström Hederberg.

Pris
5 900 kr (exkl moms). Förskottsbetalning mot faktura. 

Nästa samtalsserie startar 13 oktober 2023. 

Datum för nästa samtalsserie
Fredag 13 okt kl 12:30-15

Fredag 17 nov kl 12:30-15

Fredag 12 jan kl 12:30-15

De tio budorden
1. Du ska hedra din barndom

2. Du ska veta att du är något

3. Du ska inte låta skulden trycka ner dig

4. Du ska vara stolt över att vara kvinna

5. Du, bara du, kan ta hand om dig själv

6. Du ska inte dräpa ditt jag för att vara ledare

7. Du ska inte tro på framgång utan smällar

8. Du ska ta vara på den makt du har

9. Du ska se och förstå strukturerna

10. Du ska vara kvinna över ditt liv

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

För att följa med i allt vi gör på Anima, prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Anmäl dig HÄR.

© 2020. Anima Ledarskap AB
Org.nr. 559231-3885

Kontakt

info@anima.se
+46 (0)70 406 88 90 

Adress

Duvkullavägen 14A
172 37 Sundbyberg