Mitt bästa sätt ATT LEDA MED MAKT är ett ledarskapsprogram om hur du påverkar din värld och människorna i den. Programmet är nyutvecklat och bygger på en modern syn på vad som är effektivt när det gäller att skaffa sig och utöva makt på ett sätt som ger reell påverkanskraft och får människor i din omgivning att vilja följa dig.

Syfte & mål
Programmet syftar till att öka dina kunskaper och insikter om det svårgripbara som vi med olika laddning brukar benämna makt, inflytande eller påverkan. Målet med programmet är att du ska få kunskaper och insikter om hur makt fungerar och vi kommer även att ge dig ett par praktiska verktyg för att kunna öka ditt inflytande.

Upplägg & genomförande
Programmet är upplevelsebaserat och utgörs av en blandning av vetenskapligt grundad teori, övningar, uppgifter som utförs individuellt, erfarenhetsutbyten och reflektion både i grupp och på egen hand. Programmets löper över två dagar och genomförs i internatform med övernattning.

När & var?
Vi lever i en tid då det är svårt att göra upp definitiva planer men preliminärt kommer programmet ha premiär i Stockholm under hösten 2020 och sedan ges även i Malmö.

Målgrupp
Programmet vänder sig till dig som är eller har varit chef eller ledare och som därmed redan har erfarenhet från ledarskap och arbetsliv. Deltagarnas egna erfarenheter är en viktig ingrediens i upplägget.

En bred blandning av deltagare från olika organisationer och branscher gör det lättare för deltagarna att få distans och perspektiv på sin egen makt och till sin ledarroll. Du bör dessutom ha en ambition att skaffa dig mer inflytande och påverkan samt ha ett genuint driv att göra skillnad.

För att du som deltagare ska få ut maximalt av de båda dagarna och för kunna uppnå vårt syfte och målsättning genomför vi programmet i grupper om max 12 deltagare.

Programledning
Programmet leds av Anna Kowalska Lindberg och Patrik Kruse.

Pris
Deltagaravgift för programmet är 17 500 kronor exklusive moms.

Intresseanmälan
Skriv några rader om dig själv, din nuvarande roll och dina ledarerfarenheter. Berätta också varför du vill gå programmet och var.

Vi gör ett urval bland de sökande för att kunna skapa en grupp där vi kan bidra till varandras utveckling och kommer därför att kontakta dig för ett kortare samtal då vi också kan uppdatera dig om hur planeringen fortskrider i skuggan av Corona.

Startdatum
Ges i nuläget på begäran.

Ur innehållet
• Vad är makt?

• Är allt politik?

• Formell och informell makt

• Maktens dimensioner & ansikten

• Allianser & alliansbyggande

• Maktordning & privilegier

• Härskartekniker & motgångar

• Bekräftartekniker

• Inkludering & mångfald

• Möjlighetsstrukturer

•Välja och undvika strider

• Ta och ge plats till makt

• Leda och bidra till effektiva möten

• Genusmedvetet ledarskap