Mitt bästa sätt att leda – vandring och reflektion är en utvecklande dag för dig som vill hitta en ny väg framåt. Under dagen kommer vi att använda och dra nytta av de stora fördelar natur och rörelse ger för utveckling, välmående och reflektion. Grupper som regelbundet reflekterar tillsammans ökar sin effektivitet. Dessutom har chefer som regelbundet reflekterar större möjlighet att utöva ledarskap. När vi tar oss tiden att stanna upp en stund, få perspektiv på det vi gör och hinna med de goda samtalen ger det energi på både det personliga planet och på grupplanet. Det finns många bra sätt att göra detta på och ett sådant är att vandra. Vandring tar tillvara de stora fördelar som finns med att vistas i naturen och att vara i rörelse. I en pandemi är detta dessutom ett av få möjliga sätt att samla en grupp fysiskt.

  • Saknar du utveckling och stimulans?
  • Längtar du ut och bort från Zoom och Teams?
  • Är du nyfiken på hur vandring och reflektion kan fylla på och leda framåt?

Syfte & Mål
Syftet med dagen är att du ska utvecklas och ta ett steg framåt som chef och ledare. Under dagen fyller du på med energi, får distans och perspektiv på ditt ledarskap, dina möjligheter och det som kanske bekymrar dig. Du får också inspel från andra som leder kring hinder och utmaningar du möter i din egen vardag.

Målgrupp
Dagen är till för dig som är chef eller på annat sätt leder andra.

Upplägg & genomförande
Vi samlas på morgonen för en hel dags vandring ute. Under vandringen, som sker i maklig takt, kommer vi att stanna upp flera gånger för övningar, samtal och gemensam reflektion. Däremellan får du smälta och fundera över det vi just talat om samt förbereda för kommande övningar och samtal.

Det praktiska
Lunch och fika kommer finnas och dagen avslutas med en gemensam måltid utomhus. Vi kommer genomföra dagen i de flesta väder, dock inte vid ihållande regn.

Programledning
Denna utvecklingsdag görs i samarbete mellan Anima Ledarskap och KONVIVA Utveckling.

Catarina Dehlin, KONVIVA Utveckling. 
Catarina har tidigare arbetat som chef i näringslivet i 20 år, med marknadsföring och varumärkesstrategi som huvudinriktning. Catarina anlitats för att utbilda och utveckla chefer inom ledarskap, emotionell intelligens, relationskompetens och konfliktkompetens.

Anna Kowalska Lindberg, Anima Ledarskap
. Anna har lång erfarenhet från chefspositioner framförallt i näringslivet. Anna anlitas ofta för uppdrag kopplat till den affärsmässiga aspekten av ledarskap och organisations- utveckling samt genusmedvetet och inkluderande ledarskap.

Deltagaravgift & betalning
Deltagaravgift 4 800 kronor (exklusive moms). Avgiften förskottsbetalas mot faktura.

VARMT VÄLKOMMEN!
Catarina Dehlin & Anna Kowalska Lindberg

Ur innehållet

• Incheckning och uttryck för egna behov och funderar kring att vara chef i dessa ”Coronatider”

• Baserat på gruppens uttryckta behov kommer relevanta modeller och övningar att finnas med under dagen. Det kan handla om: hur grupper utvecklas, opposition och konflikt, att leda på distans, hantering av oro, stresshantering, att leda och chefa andra.

Förberedelser
Du ansvarar själv för att du har kläder efter väder och en bekväm ryggsäck. Vandringen är inte svår eller speciellt fysiskt krävande och sträckan vi vandrar är ca 1,5 mil.Vi är utomhus hela dagen.