Mitt bästa sätt ATT LEDA TILLSAMMANS. Utveckla och fördjupa lärandet ytterligare inom att se ledarskap som en relation och ATT LEDA SOM KVINNA & MAN. Här får du en möjlighet att vidareutveckla din relationskompetens och vara en del av skapandeprocessen av vårt nya ledarutvecklingsprogram. 

Syfte & mål
Syftet med programmet är att utveckla och fördjupa lärandet ytterligare i den process som startades i och med ATT LEDA SOM KVINNA & ATT LEDA SOM MAN. Målsättningen med programmet är att fördjupa medvetenheten och kunskapen om vad det innebär att vara i en ledande roll som kvinna respektive man samt att få träning på konkreta verktyg som kan underlätta för dig att framgångsrikt leda tillsammans.

Upplägg & genomförande
Programmets upplägg är upplevelsebaserat dvs en blandning av teori, diskussioner och arbete i grupp samt tid för egna reflektioner och eget arbete. Gruppen är samlad i drygt ett dygn där fokus ligger på hur vi kan utveckla varandra som ledare genom spegling och med koppling till personligheten, genuspräglingen samt till våra individuella drivkrafter och relationella styrkor.

Målgrupp
Programmet vänder sig till dig som gått ATT LEDA SOM KVINNA & ATT LEDA SOM MAN. Vi jobbar i en grupp med max 12 deltagare och lika många kvinnor som män.

Programledning
Programmet leds gemensamt av Anna Kowalska Lindberg och Magnus Edgren.

Pris
12 000 kronor (exkl. moms). Förskottsbetalning mot faktura. Kostnad för helpension tillkommer.

Anmälan
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare i målgruppen.

Datum:
31 jan – 2 feb 2024
Plats:
Stockholm, Bromma, Åkeshofs slott.

Ur innehållet
• Att gå till handling – att aktivt välja styrkor för att vara framgångsrik i relationer.

• Att vara risktagande i relationer.

• Att samtala och lyssna kvinnor och män emellan.