Studier

Genusperspektiv ger en förnyad syn på ledarskap

Genusperspektiv ger en förnyad syn på ledarskap som utgår från egna individuella övertygelser i kontrast till hur man tidigare formats och påverkats av andras förväntningar och uppfattningar. Detta är en av slutsatserna i en kandidatuppsats på Stockholm School of Economics som presenterades den 25 maj 2016. I uppsatsen "En helt ny värld?" har David Horal och Ulf Waltré besvarat frågan "Vilken förändring och vilka synsätt på genus och ledarskap uttrycks av manliga ledare som genomgått ett genusfokuserat ledarskapsprogram?" I arbetet har de använt erfarenheter från deltagare i vårt ledarskapsprogram mitt bästa sätt att leda som man. Vill ni läsa mer? Ladda ner uppsatsen i pdf-format nedan.

Att övervinna kända barriärer

Ledarskapsprogram med ett genusperspektiv, som mitt bästa sätt att leda som kvinna, kan hjälpa kvinnor att övervinna kända barriärer för att göra karriär. Detta är en av slutsatserna i ett examensarbete på Handelshögskolan i Stockholm som presenterades den 30 maj 2016. I uppsatsen "If I Were A Boy" har Emelie Wendelstam och Therese Åbb besvarat frågan kring vilka barriärer kvinnor upplever för att göra karriär och hur dessa eventuellt kan övervinnas genom ledarskapsprogram. För att komma fram till svaret på denna forskningsfråga har de använt erfarenheter från deltagare i vårt ledarskapsprogram mitt bästa sätt att leda som kvinna. Vill ni läsa mer? Ladda ner uppsatsen i pdf-format nedan.