Det räcker inte med att göra ett bra jobb

9 november 2018

Flera undersökningar visar att kvinnor tror att det räcker med att göra ett bra jobb för att bli befordrad och göra karriär. Men så är det sällan.
Sponsorskap är avgörande för din karriär. Till skillnad från en mentor som erbjuder råd, är en sponsor en förkämpe som bidrar till att någon lyfter upp dig till nästa nivå i karriären. Sponsorskap har visat sig ge en karriärfördel på upp till 30%. Kvinnor får i mindre utsträckning betydelsefulla karriärråd från seniora chefer och ledare. Dessutom har män 46% högre sannolikhet än kvinnor att ha en sponsor. Det här har varit känt åtminstone sedan Harvard Business Review år 2010 gav ut forskningsrapporten ”The Sponsor Effect: Breaking Through the Last Glass Ceiling”.

Unbought and unbossed – inte vägen till framgång
Inte bara sponsorer, utan också nätverk har betydelse för din karriär. Interna informella nätverk är viktiga då de bidrar med informell feedback från kollegor om vad man behöver bli bättre på och vad man gör som är bra. Utan denna kalibrering missas möjligheter till utveckling. Nätverk ger också tillgång till informell socialisering och kunskap om den politik som alltid finns bakom den formella hierarkin.

Det har visat sig att kvinnor underskattar behovet av nätverk och underpresterar i att bygga och underhålla nätverk med ”key stakeholders” (Korn Ferry, 2018). Det visar sig också att kvinnor, i mycket större utsträckning än män, tror att resultatet talar för sig själv och med stor självtillit gör kvinnor sig ”oberoende”. Ett exempel på detta är Shirley Chisholm, den första kvinnan som kandiderade till att bli presidentkandidat i USA. Hennes slogan i presidentkandidatskampanjen år 1972 var: ”Unbought and unbossed”. Hon försökte göra bristen på sponsorer och stödjande nätverk till en möjlighet, att sticka ut som ”inte köpt” och utan någon annan än sig själv som ”chef”. Kampanjen lyckades inte. Ensam är sällan stark.  

Det räcker alltså inte med att göra ett bra jobb, både sponsorer och nätverk är avgörande för dina möjligheter att göra karriär.

Illustratör: Mats Rundlöf, Capisco

Män nätverkar med män, inte med kvinnor.
Varför är det då en sådan obalans mellan kvinnor och män i tillgången till sponsorer och informella nätverk?

Svaren ser vi tydligt från studier av kvinnor och män i mansdominerade organisationer. Vi nätverkar spontant mer med dem som är lika oss själva, och fler män har högre positioner i företag vilket gör att det finns väldigt få kvinnor vars nätverkande kan lyfta andra kvinnor. Det har också visat sig att män oftare utelämnar kvinnor än män i teamaktiviteter och från gemensamma affärsresor vilket ger färre möjligheter till att bygga värdefulla affärs- och karriärsrelationer (Timberlake, 2005). Och LeanIn visar i en helt färsk enkätundersökningatt nästan hälften av alla män är obekväma med att delta i en jobbaktivitet tillsammans med en ensam kvinna. Detta kan var orsaker till att män i stor utsträckning känner sig obekväma med att agera sponsorer och mentorer för kvinnor. LeanIns enkätundersökning visar också att seniora män är mer än 3 gånger mer benägna att tveka till att ha en arbetsmiddag med en junior kvinna som kollega jämfört med en junior man som kollega. Männen visar sig dessutom vara 5 gånger mer benägna att tveka till en arbetsresa tillsammans med en junior kvinna som kollega.

Män har även fler möjligheter till informellt nätverkande, då mannen lägger mer tid på och utövar fler aktiviteter tillsammans med andra utanför hemmet än vad kvinnan gör. Detta gäller samboende heterosexuella par och konstaterades av Carin Holmberg i sin socialpsykologiska doktorsavhandling om kvinnors underordning och mäns överordning bland unga jämställda par.

Att vara sponsor åt kvinnor gynnar även män
Att vara sponsor åt kvinnor gynnar även sponsorerna (männen). Att kunna arbeta väl ihop med kvinnor, att ha ett nätverk som inkluderar kvinnor och att kunna lyfta kvinnor ger affärsmässiga fördelar – både för dig och organisationen. Det har visat sig att bolag med könsbalanserade ledningsgrupper är mer lönsamma och har högre tillväxt (Noland m fl, 2016).

För övrigt är sponsorskap en ömsesidigt fördelaktig allians. Ingen jobbar hårdare för en sponsor än den sponsrade talangen. Sponsorskapet ökar också sponsorns räckvidd och möjliggör en större påverkan i organisationen.

Våra råd till dig som vill ta tillvara även kvinnor som talanger:

    •  Ordna många och olika sorters relationsbyggande och nätverkande aktiviteter inom din organisation, detta minskar beroendet av informella nätverk.
    • Undvik inte kvinnorna, hjälp dem att utvecklas genom att dela med dig av dina erfarenheter till dem, liksom till männen.
    •  Glöm mentorprogram för kvinnor. Bli sponsor åt dem istället och starta eventuellt mentorprogram för män som vill lära sig att vara sponsorer för kvinnor.
    • Om du känner dig obekväm att bjuda en kvinna som kollega på middag, bjud henne på frukost istället.

Anna Kowalska Lindberg

Referenser:
Hewlett et al., 2010, Harvard Business Review Research Report, “The Sponsor Effect: Breaking through the Last Glass Ceiling”
Holmberg, “Det kallas kärlek”, 2001.
Korn Ferry, 2018, “Women CEOs speak”
Krivkovich, Robinson, Starikova, Valentino & Yee, LeanIn.Org and McKinsey & Company, 2017, ”Women in the workplace”
LeanIn.Org & SurveyMonkey, enkätundersökning, Feb 2018.
Noland, Moran & Kotschwar, Peterson Institute for International Economics, 2016, ”Is Gender Diversity Profitable? Evidence from a Global Study”
Timberlake, 2005, ”Social capital and gender in the workplace”, Journal of Management Development