Studentuppsatser

Innebär kvantitativ jämställdhet även kvalitativ jämställdhet?

Emma Lindberg & Katarina Vanky, juni 2021.

I sin kandidatuppsats på Uppsala universitet antyder Emma Lindberg och Katarina Vanky återigen ett samband mellan den kvantitativa jämställdheten och likheten eller olikheten i upplevelser av arbetsmöjligheter och möjligheter att avancera mellan kvinnor och män. Studien visar att företag som är mer kvantitativt jämställda upplevs fördelaktiga av både män och kvinnor, medan företag som är mansdominerade upplevs mer fördelaktiga av män. Kandidatuppsatsen låg till grund för vårt frukostsamtal den 2 juli 2021 där Emma och Katarina samtalade om slutsatserna i arbetet.

Vill du läsa mer? Ladda ner uppsatsen i pdf-format nedan.

The complexity of authentic leadership

Anna Söderlund & Josefine Wennerholm, juni 2021

Fler män än kvinnor upplever att deras kön/genus hindrar dem från att utöva autentiskt ledarskap. I sin masteruppsats från vårterminen 2021 har Anna Söderlund & Josefine Wennerholm genomfört en studie kring autentiskt ledarskap på Uppsala universitet. Deras arbete låg till grund för vårt frukostsamtal: “The Complexity of Authentic Leadership – an interdisciplinary study with mixed methods about the relationship between gender and authentic leadership” den 11 juni 2021. Examensarbetet har genomförts med stöd av oss på Anima genom både Iwona Kuraszko Bolöv och Anna Kowalska Lindberg.

Vill du läsa mer? Ladda ner uppsatsen i pdf-format nedan.

Genusperspektiv ger en förnyad syn på ledarskap

David Horal & Ulf Waltré, maj 2016

Genusperspektiv ger en förnyad syn på ledarskap som utgår från egna individuella övertygelser i kontrast till hur man tidigare formats och påverkats av andras förväntningar och uppfattningar. Detta är en av slutsatserna i en kandidatuppsats på Stockholm School of Economics som presenterades den 25 maj 2016. I uppsatsen “En helt ny värld?” har David Horal och Ulf Waltré besvarat frågan “Vilken förändring och vilka synsätt på genus och ledarskap uttrycks av manliga ledare som genomgått ett genusfokuserat ledarskapsprogram?” I arbetet har de använt erfarenheter från deltagare i vårt ledarskapsprogram mitt bästa sätt att leda som man

Vill du läsa mer? Ladda ner uppsatsen i pdf-format nedan.

Att övervinna kända barriärer

Emelie Wendelstam & Therese Åbb, maj 2016

Ledarskapsprogram med ett genusperspektiv, som mitt bästa sätt att leda som kvinna, kan hjälpa kvinnor att övervinna kända barriärer för att göra karriär. Detta är en av slutsatserna i ett examensarbete på Handelshögskolan i Stockholm som presenterades den 30 maj 2016. I uppsatsen “If I Were A Boy” har Emelie Wendelstam och Therese Åbb besvarat frågan kring vilka barriärer kvinnor upplever för att göra karriär och hur dessa eventuellt kan övervinnas genom ledarskapsprogram. För att komma fram till svaret på denna forskningsfråga har de använt erfarenheter från deltagare i vårt ledarskapsprogram mitt bästa sätt att leda som kvinna

Vill du läsa mer? Ladda ner uppsatsen i pdf-format nedan.