Vilka är vi?

Anna Kowalska Lindberg

Anna Kowalska Lindberg är ägare och VD till företaget och har sedan 2015 vidareutvecklat och varit ansvarig programledare för ledarskapsprogrammen MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM KVINNA/MAN. Anna har lång erfarenhet från ledande positioner och ledningsgruppsarbete inom såväl privat som offentlig sektor samt internationellt arbete och internationella organisationer. Som civilingenjör och forskarutbildad har Anna huvudsakligen arbetat inom teknikområdet. Idag anlitas Anna oftast för uppdrag kopplat till den affärsmässiga aspekten av ledarskap och organisationsutveckling samt genusmedvetet och inkluderande ledarskap. Anna arbetar också i styrelser och som rådgivare i framförallt ägarledda bolag.

 

Catarina Dehlin

Catarina Dehlin har under de senaste åren varit starkt bidragande i utvecklingen av MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM KVINNA. Catarina har tidigare arbetat som chef i näringslivet i 20 år, med marknadsföring och varumärkesstrategi som inriktning. Sedan 2008 har Catarina som egenföretagare anlitats för att utbilda och utveckla chefer inom ledarskap, relationskompetens och konfliktkompetens. Catarina är Master Trainer för Dialogverktyget Strength Deployment Inventory (SDI) som är ett globalt kartläggningsinstrument gällande beteende och motivation. I den rollen utbildar hon andra professionella användare och är en av Sveriges mest erfarna och kompetenta inom området.

 

Barbro Dahlbom-Hall

Barbro Dahlbom-Hall har arbetat med ledarutveckling, enligt henne själv, sedan "urminnes tider". Barbro har varit en verklig pionjär inom ledarutveckling i Sverige och utvecklade bland annat programmen MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM KVINNA/MAN. Hon har erfarenhet från de flesta sektorer av svenskt samhälls- och näringsliv och har innehaft flera internationella uppdrag, bland annat för FN. Hon har skrivit ett flertal böcker bla Lära män leda kvinnor till framgång (1992), Lära kvinnor chefa män (1996) och den prisbelönta Lära kvinnor leda kvinnor (2000). För sitt arbete med chefsutveckling och att skapa insikt om hur ledarskap och kön är kopplade till varandra har hon fått en rad utmärkelser bl a Medicine hedersdoktor vid Uppsala Universitet, Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band, Årets Ledarutvecklare 2008, Årets ledarbok 2004 och Årets väckarklocka 2001. Barbro har dessutom varit "sommarpratare" i Sveriges Radio P1 år 2007. 

 

Mats Söderlund

Mats Söderlund är författare, poet och socionom med inriktning mot samhällsarbete och mobilisering. Mats har lett stora förändringsprocesser inom det ideella föreningslivet under tjugo år, bland annat som arbetande ordförande för Sveriges Författarförbund och KLYS som är kulturlivets motsvarighet till LO och samlar fler än 30 000 medlemmar. Han har skrivit 18 böcker. Göra kärlek och Göra män är två personligt hållna essäer om mansrollen. Här tar han sin utgångspunkt i 'vad vi menar' respektive 'vad vi gör' när vi säger att vi älskar någon. Mats är också en flitigt anlitad föreläsare och samhällsdebattör. Mats har en utbildning på Berghs School of Communication i strategisk ledning av kommunikativa projekt och många uppmärksammade kulturprojekt bakom sig. 

 

Angeli Sjöström Hederberg

Angeli Sjöström Hederberg är samhällsentreprenör, sociolog och författare. Hon står fast förankrad med ett ben i civilsamhället och ett ben hos de sociala och kooperativa företagen. Hon har de senaste femton åren startat flera egna verksamheter, skrivit böcker om föreningsutveckling och entreprenörskap samt utbildat och coachat tusentals ledare inom huvudsakligen offentlig sektor och medlemsorganisationer. Det intersektionella perspektivet genomsyrar allt Angeli gör och hon har i många år arbetat med att stötta företag i affärsnyttan med mångfald och inkludering. Läs mer om Angelis företag och koncept på www.processrum.se och www.medlemsutveckling.se

 

Anna Söderlund

Anna Söderlund är utbildad högskoleingenjör och är idag student vid Uppsala universitet där hon läser masterprogrammet industriell ledning och innovation. Vid sidan av sina studier arbetar Anna som Business Advisor på Anima, med blandande uppgifter inom marknadsföring, administration och rådgivning. Hon har tidigare arbetat med text & bild på en tidningsredaktion och studerat estetik & media.   

 

Patrik Kruse

Patrik Kruse är uppvuxen i en politikerfamilj och skolad i ett politiskt ungdomsförbund. Efter att övergett politiken och passerat det studentfackliga ledde en karriär inom IT till ledarskap och VD-titel. Nu blandar Patrik sina politiska färdigheter med IT-världens agila tänkande och hans erfarenheter från ledarskap inom både det ideella, näringslivet och startups för att coacha och stötta ledare. Patrik Kruse driver tillsammans med Anna Kowalska Lindberg maktbloggen.se.