Om företaget

Anima

Anima är det latinska ordet för själ eller ande. Själen måste vara med, i ledarskapet, i ledarutvecklingen, i affärs- och organisationsutvecklingen. I företaget och i verksamheten. Anima är starkt präglat av ägaren Anna Kowalska Lindbergs själ och filosofi. Hon tog år 2015 över det företag och den verksamhet som Barbro Dahlbom-Hall hade skapat och lagt hela sin själ i under flera årtionden, Barbro Dahlbom Hall Konsult. Anna förvärvade, förvaltade och förädlade. Hon förvärvade bolaget, hon förvaltade en stor del av Barbros erfarenhet och kompetens och hon förädlade verksamheten och tjänsterna. Men hon kom till en punkt där hon ville förverkliga, förvandla och förstora. Förverkliga en dröm som hon knappt vågat uttala, förbättra världen genom att förvandla ledare och organisationer och förstora sig själv och det hon gör för att kunna förverkliga och förvandla.


Vårt uppdrag

 Anima ska vara grogrunden för att skapa en bättre värld genom ledarutveckling. Det finns ingenting som påverkar världen mer än ledarskap, utvecklande såväl som destruktivt ledarskap. Vi är övertygade om att endast ett ledarskap utgående ifrån människan och ett eget bästa sätt att leda, ett utvecklande och ’inifrånstyrt’ ledarskap, kommer att utveckla världen i en hållbar riktning. Våra kunder är de som ser ett hållbart och uthålligt ledarskap som en förutsättning för att uppnå sina verksamhetsmål. Och vi ska ha kunskapen och leda processen att låta var och en hitta sitt eget bästa sätt att leda, i ett organisatoriskt och/eller affärsmässigt sammanhang.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev är det enkelt att följa med i vad Anima gör. Anmäl dig här.