Mitt bästa sätt ATT LEDA MED INTUITION SOM METOD

är ett nio månaders ledarskapsprogram som på filosofisk grund utvecklar och stärker din intuition. Programmet är helt unikt i sitt slag. 

Syfte & mål
Syftet med programmet är ge förutsättningar, kunskaper och insikter om din intuition som ledarskapsverktyg, specifikt i valsituationer och beslutsfattande. Vi visar på en etisk väg som fördjupar dina ledaregenskaper så att du ännu mer blir den ledare som du själv skulle vilja följa. Målsättningen med programmet är att du genom intuition som metod ska öka din urskiljningsförmåga och därmed stärka din kapacitet att verka för balans mellan intuition och rationalitet. 

Målgrupp
Programmet vänder sig till erfarna chefer och ledare inom alla yrkesområden som vill använda och utveckla sin intuition i valsituationer och beslutsfattande. Vi eftersträvar en bred blandning av deltagare från olika organisationer och branscher, då det gör det lättare för deltagarna att få distans och perspektiv på sin egen ledarsituation. 

Upplägg & genomförande
Programmet genomförs i tre moduler. Upplägget är upplevelsebaserat och utgörs av en blandning av erfarenhetsgrundad teori, demonstrationer, övningar, egna uppgifter, erfarenhetsutbyten och reflektion. 
Modul 1: 2,5 dagar 
Modul 2: 1,5 dag 
Modul 3: 1 dag (ca 9 månader efter programstart)

Programledning
Per Johansson – Bakgrund som forskare, lektor och utbildningsledare i humanekologi vid Lunds universitet. Idéhistoriker. Sedan 2007 fri forskare, talare, skribent, konsult och inspiratör. Uppskattad poddradiomakare med kulturjournalisten Eric Schüldt (Människan och maskinen, för SR, Kunskapens träd och Myter & Mysterier, egen produktion). 

Elisabet Yanagisawa – Föreläser inom konstnärliga processer, intuition, affekt och japansk estetik. Forskarstuderande vid Göteborgs universitet med en avhandling om konstnärlig självkultivering i öst och väst. Har varit konstintendent och utställningsproducent, lektor på Konstfack samt en bakgrund som entreprenör och prisbelönt modedesigner med eget varumärke. 

Deltagaravgift & betalning
Deltagaravgift för programmet är 34 000 kronor exklusive moms. 

Startdatum: 
Våren 2021, datum ännu ej bestämda 

Ur innehållet

• Vad är intuition och hur utvecklar jag den? 

• Hur relaterar mitt inre till det yttre? 

• Mening som mål för både mig och samhället 

• Självkultivering som praktik – med grund i både öst och väst 

• Sinneskunskap som kunskapsgrund 

• Helhetssyn och helhetsskapande 

• Att vara i ”flow” – ”Serendipity” 

• Synkronicitet 

• Att stå inför ett nytt paradigm – vad kan jag göra?