Mitt bästa sätt ATT LEDA I FÖRÄNDRING

är ett ledarskapsprogram vars fokus är att gemensamt i en grupp fördjupa kunskaperna om förändringsledning bland annat genom kunskapsöverföring mellan deltagarna. Det detaljerade kursupplägget tas fram i samverkan med uppdragsgivaren.

Målgrupp kan vara alla som i sina roller leder förändring och utveckling i en samordnande roll, en projektledarroll eller en chefsroll.

Några punkter ur programmet:

 • Förändringsprocesser
 • Förändringsledning
 • John P Kotters 8 steg för förändring
 • Vad är ledarskap?
 • Mitt uppdrag
 • Från vision och strategi till handling
 • Intressentanalys
 • Retorik & presentationsteknik
 • Feedback
 • Teamutveckling
 • Effektiva möten

Programmet har utvecklats i ett samarbete mellan Anna Kowalska Lindberg & Helena Lindquist. Helena driver företaget LightSwitch och är specialist på att designa och leda processer för kunskapsöverföring och innovation inom områden med bäring på klimat, förnybar energi och strategisk hållbarhet. Helena har ofta en strategisk roll i att bygga upp och facilitera transdisciplinära samarbeten i komplexa intressentlandskap, både internationellt och inom Sverige.

Programmet ges på begäran. Inga datum planerade för ett öppet program.
"Jag hoppas att många på vår jord får möjlighet att inspireras och förändringsledas av er! Jag kom till kursen i tron om att få lära mig rita processflöden men åker istället hem som en rikare människa! Jag har varit på många kurser i mitt liv, men jag tror att jag aldrig har varit med om någon så givande som denna."

Linda Hassel, Projketledare, Länsstyrelsen i Jönköpings län