Ledarsalong 2020

Arbetet med genomförande av Ledarsalongen är pausat på grund av corona-pandemin. Vi återkommer med datum för genomförande när vi tagit upp arbetet igen.

Vad är ledarskap? Ett idéhistoriskt perspektiv.
Samtal i det digitala rummet.

I år bjuder vi in till vår första Ledarsalong. Utgångspunkten för samtalen är det idéhistoriska perspektivet. Vi bjuder in till en eftermiddag i det digitala rummet där vi utgår ifrån ett för oss specialgjort och förinspelat "scensamtal", en podd, mellan journalisten och radiomakaren Eric Schüldt samt idéhistorikern och humanekologen Per Johansson på ämnet ”Vad är ledarskap?”. Eric & Per är för många av oss kända från den populära podden ”Myter & Mysterier” och tidigare ”Människan & maskinen”.

Efter att tillsammans ha lyssnat på detta samtal bjuder vi in till både ett gemensamt större digitalt rum samt till små grupper (i 'breakout rooms') där du tillsammans med andra deltagare får tillfälle att provtänka och provprata kring det ledarskap du själv möter, utövar och behöver. Vi avslutar eftermiddagen med att dela med oss av våra egna reflektioner och ta del av andras.

Datum: 10 september 2020
Tid: 15.30 – 18.30 ca
Plats: Zoom (videomöte)
Boka en plats här 
Priset för Ledarsalongen är 1 000 kr (exkl moms).

Vad är ledarskap?

 Att filosofera handlar om att kritiskt granska och tänka över frågor som inte har några självklara svar. Och frågan ’Vad är ledarskap?’ är just en sådan fråga. Inte ens inom forskningen finns någon enhetlig definition på ’ledarskap’. Under Ledarsalongen ställer vi frågan utifrån ett mer filosofiskt perspektiv för att du ska få en möjlighet att hitta dina egna svar och utvecklas i ditt eget ledarskap. Programmet i korthet:

-       Drop-in 
-       Inledning: VD Anna Kowalska Lindberg
-       Podd med Eric Schüldt & Per Johansson
-       Utvecklande samtal mellan deltagare i små grupper
-       Gemensamt samtal i "stora rummet" 
-       Avslutande reflektioner
-    Drop-out

 

Vad är en "salong"?

Under 1600- och 1700-talen började man i Europa att "hålla salong" – att i hemmen träffas och tala om litterära händelser eller något annat samhällsviktigt. I början handlade det om att många länder hade en inskränkt åsiktsfrihet. Att säga fel saker i en offentlig lokal kunde leda till bestraffning. Därför anordnades dessa privata bjudningar som blev ett slags politiska eller konstnärliga fristäder.  

 

Mer om Per Johansson & Eric Schüldt

Per Johansson & Eric Schüldt är för många av oss kända från den enormt populära Pod-serien ”Myter & Mysterier” och tidigare ”Människan & maskinen”.
Per Johansson har en bakgrund som idéhistoriker och lektor i humanekologi vid Lunds universitet, men lämnade akademin 2007 för att arbeta med de snabba omvärldsförändringarna. Han har sedan dess arbetat som konsult, analytiker, talare och skribent med inriktning mot nya möjligheter för utbildning, muséer, kulturliv, entreprenörskap och besöksnäring.
Eric Schüldt är radioskapare, journalist och skribent. Han har producerat ett stort antal radioprogam kring musik och livsåskådning för Sveriges Radio P1 och P2. Han är nu aktuell med bl a ”Text & Musik med Eric Schüldt” - en timme med den vackraste musiken ackompanjerad av poesi, filosofi och personliga reflektioner.

 

Vad säger deltagarna?

"Fantastiskt inspirerande och upplyftande timmar! Det är exakt den här kombinationen av kultur kopplat till frågor om ledarskap som behövs och som är så svår att finna på andra håll."
Susanna Ohlström om vårt Chefsforum 2016