Event

Vad vill du samtala om på ett frukostsamtal?

Anna Kowalska Lindberg leder med jämna mellanrum digitala frukostsamtal kring aktuella ämnen med koppling till ledarskap. I samtalen får Du chansen att samtala om dina utmaningar och erfarenheter i ledarskapet med övriga deltagare. Samtalen sker i en mindre grupp om max 10 personer i det digitala rummet och några fler i det fysiska rummet. Detta för att du själv ska få tid att både dela med dig av och kunna ta del av andras delande.

Har du ett förslag på ett ämne som du vill samtala om kopplat till ledarskap för ett kommande frukostsamtal? Mejla oss gärna ditt förslag här!
 

Ledarsalongen 2020
Arbetet med genomförande av Ledarsalongen är pausat på grund av corona-epidemin. Vi återkommer med datum för genomförande när vi tagit upp arbetet igen.

Vi bjuder in till en Ledarsalong. En eftermiddag där du får möjligheten att fördjupa ditt ledarskap. Med vår Ledarsalong erbjuder vi en reflektionshållplats, en möjlighet att fritt samtala kring ledarskap – utanför konventionerna och bortom normerna. Tillsammans med andra får du tillfälle att provtänka och provprata kring det ledarskap du själv möter, utövar och behöver.

I år kommer utgångspunkten för samtalen att vara det idéhistoriska perspektivet. Vi sänder en förinspelat samtal mellan journalisten och radiomakaren Eric Schüldt och idéhistorikern och humanekologen Per Johansson där de funderar och resonerar kring ”Vad är ledarskap?”.